submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Đối tửu »

Đối tửu

Nguyên tác: Nguyễn Du

對酒
阮攸

趺坐閒窗酒眼開
落花無數下蒼苔
生前不盡樽中酒
死後誰澆墓上杯
春色漸遷黃鳥去
年光暗逐白頭來
百期但得終朝醉
世事浮雲眞可哀


- Phiên âm -

Đối tửu

Nguyễn Du

Phu tọa nhàn song tửu nhãn khai
Lạc hoa vô số hạ thương đài
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ
Niên quang ám trục bạch đầu lai
Bách kì đãn đắc chung triêu túy
Thế sự phù vân chân khả ai

- Dịch nghĩa -

Ngồi uống rượu

Ngồi xếp bằng bên cửa sổ vắng mắt rượu say mở nhìn
Bao nhiêu là hoa rụng trên rêu xanh
Khi sống không uống cạn rượu trong bầu
Thì chết rồi ai rưới chén rượu trên mồ
Sắc xuân dần dần biến đổi, chim hoàng anh bay mất
Bóng sáng năm tháng âm thầm đi, tóc trắng lại
Hạn kì trăm năm chỉ ước được say suốt ngày
Việc đời như mây nổi thật đáng thương

- Bản dịch của Đặng Thế Kiệt -

Ngồi uống rượu

Ngồi nhìn song vắng rượu say
Bao nhiêu hoa rụng trên này cỏ non
Bây giờ nốc cạn chén ngon
Mồ xanh giọt rượu ai còn rưới cho
Mùi hương xuân sắc phai mờ
Bóng chim tăm cá bạc phơ mái đầu
Ước chi thơ túi rượu bầu
Trăm năm mây nổi quên sầu mênh mang

- Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang -

Trước chén rượu

Ngồi bên cửa sổ mắt đờ say
Trên thảm rêu hoa úa rụng đầy
Sống đã không vơi bầu rượu được
Chết rồi ai rưới mộ mình đây
Sắc xuân dần đổi chim vàng lánh
Năm tháng ngầm xui tóc bạc dày
Ước được trăm năm say khướt mãi
Việc đời mấy nỗi nghĩ buồn thay


- Bản dịch của nhóm Hoa Sơn Trang -

NGỒI UỐNG RƯỢU

Ngồi bên song vắng mắt ngà say
Hoa rụng thềm rêu phủ ngập đầy
Lúc ở người chừa bầu rượu đấy
Khi về ai rưới nấm mồ đây
Sắc xuân phai nhạt oanh vàng biến
Bóng sáng nhòa tan tóc trắng bay
Ước muốn trăm năm say trọn kiếp
Đời như mây nổi đáng thương thay

-- Bản dich của NguyễnTâmHàn --
Trước Rượu

Thấm hơi men ngồi mơ màng trước gió
Thảm rêu xanh hoa rơi rụng phủ đầy
Còn sống đây sao lại chẳng vui say
Chết nằm xuống ai tưới mồ bằng rượu
Xuân dần tàn loài vàng anh khuất nẻo
Năm tháng dần nhuộm mái tóc sương pha
Sống trăm năm mong cùng rượu say sưa
Kìa thế sự như mây trời . . .
thật chán !
***

--Bản dịch của Viên Thu--

Bên cửa nhàn ngồi say ngắm quanh,
Hằng hà hoa rụng phủ rêu xanh.
Sống còn anh chẳng vơi bầu rượu,
Chết hẳn ai đâu rưới mộ mình.
Xuân sắc đổi, oanh vàng vút biệt,
Thời gian trôi, tóc bạc thay nhanh.
Cuộc trăm năm ước say hôm sớm,
Đời tựa mây bay xót chẳng đành !

đọc: 4723
ngày: November 23rd, 2013
gởi: Đào Hùng - Last updated by Viên Thu
tựa đề đọc
» Bát muộn
2139
» Di Giang khẩu hương vọng
1124
» Hành lạc từ II
2131
» Ký hữu (Nguyễn Du)
2222
» Long Thành cầm giả ca
10047
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6