submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm »

Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm

Nguyên tác: Nguyễn Văn Siêu

出西門口占

阮文超

明朝拜便殿,
薄晚出都門。
臣心方警戄,
聖意在矜存。
姓名通大國,
馹驛走輶軒。
萬里此為別,
旬曰過家園。

Xuất Tây Bắc Môn Khẩu Chiếm

Nguyễn Văn Siêu

Minh triêu bái tiện điện,
Bạc vãn xuất đô môn.
Thần tâm phương cảnh cụ,
Thánh ý tại căng tồn.
Tính danh thông đại quốc,
Nhật dịch tẩu do hiên.
Vạn lý thử vi biệt,
Tuần nhật quá gia viên.

Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 3), NXB Hà Nội, 2010

Chú thích: 1/ Năm Tự Đức thứ hai (1847), tác giả được cử làm Phó sứ trong đoàn đi sứ sang Yên Kinh (tức Bắc Kinh, Trung Hoa ngày nay). Khi đi vua Tự Đức có dặn: "Khanh học vấn uyên bác, chuyến này đi sứ, xem xét núi sông, phong tục, ghi chép kỹ, khi về tiến lãm"; nên lúc về (1850), ông dâng lên quyển "Vạn lý tập dịch trình tấu thảo". 2/ Điện, tức điện Văn Minh trong kinh đô Huế, nơi vua Tự Đức tiếp đoàn sứ bộ đi Trung Hoa, trong đó có tác giả.

Dịch nghĩa:

Làm Nhẩm Bài Thơ Ra Cửa Tây [kinh đô Huế]

Sáng mai bái biệt đức vua ở điện yên ổn;
chạng vạng tối sẽ ra khỏi cửa kinh đô.
Lòng kẻ bầy tôi này thấy lo sợ;
ý của đức vua vẫn còn giữ kỹ đây.
Họ tên đã được thông báo sang nước lớn;
đoàn xe lớn nhỏ sẽ chuyển bánh.
Bước đường muôn dặm từ biệt nơi đây;
mươi hôm nữa sẽ qua vườn nhà [ở Hà Nội].

--Bản dịch của Nguyễn Minh:--

Sáng mai vào điện vua bái biệt
Chạng vạng trời sẽ xuất cửa kinh
Bầy tôi nặng trĩu ưu tình
Ý vua dẫu vẫn đinh ninh trong lòng
Họ tên đã bào sang nước lớn
Đoàn công xa bề bộn sẽ đi
Từ đây muôn dặm biệt ly
Độ mươi ngày nữa thì xe qua nhà.

--Nguyễn Hà chuyển ngữ:--

Sáng sớm bái biệt vua
Tối trời rời kinh đô
Lòng tràn đầy lo sợ
Giữ kỹ ý của vua
Họ tên báo đại quốc
Chuyển bánh đoàn xe đi
Vạn dậm nay tạm biệt
Tuần sau xe qua nhà

--Bản dịch của Viên Thu:--

Mai sáng vào triều cung bái chúa,
Chiều hôm qua cổng lại lên đường.
Lòng thần đang cảm bao lo lắng,
Ý thánh vẫn tuân giữ kỹ càng.
Danh tánh đã trình cho nước lớn,
Trạm đình sẽ khởi động xe sang.
Bước đường vạn dặm từ đây biệt,
Nhà cũ mươi ngày nữa quá ngang.
đọc: 205
ngày: August 27th, 2017
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Viên Thu
tựa đề đọc
» An Sơn Huyện
121
» An Sơn Phật Tích Sơn Hoài Cổ
128
» Ái Mai Trúc Di Ngô Dương Đình
135
» Ất Dậu Niên Tam Nguyệt Thập Cửu Nhật Hữu Cảm
126
» Bàng Thôn Tuý Tẩu
129
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6