submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Xuân Nhật Cảm Hoài »

Xuân Nhật Cảm Hoài

Nguyên tác: Nguyễn Văn Siêu

春日感懷

阮文超

半簾畫永獨成吟,
興已多辰感已深。
閒靜算來難強得,
紛華到底易相侵。
猶多仰事俯育責,
況復先憂後樂心。
春去春來何太急,
百花依舊滿園林。

Xuân Nhật Cảm Hoài

Nguyễn Văn Siêu

Bán liêm hoạ vĩnh độc thành ngâm,
Hứng dĩ đa thần cảm dĩ thâm.
Nhàn tĩnh toán lai nan cưỡng đắc,
Phân hoa đáo để dị tương xâm.
Do đa ngưỡng sự phủ dục trách,
Huống phục tiên ưu hậu lạc tâm.
Xuân khứ xuân lai hà thái cấp,
Bách hoa y cựu mãn viên lâm.

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Dịch nghĩa:

Nỗi Lòng Ngày Xuân

Bên nửa bức rèm có hình vẽ, ta ngồi lâu một mình ngâm thơ; hứng đã lên cao mà cảm xúc cũng sâu.
Đừng cố gắng mà tính chuyện nhàn hạ và thanh tĩnh; nhiều tài hoa cuối cùng dễ xâm phạm nhau. Còn có trách nhiệm về việc cúi đầu và ngửng mặt; huống hồ còn có lòng lo trước vui sau. Xuân đến xuân đi sao quá gấp? Trong vườn, trong rừng, trăm hoa vẫn như cũ.

--Bản dịch của Nguyễn Minh:--

Ngồi ngâm thơ bên rèm nửa tấm
Hứng lên cao mà cảm cũng sâu
Chuyện nhàn không tính được đâu
Nhiều tài hoa dễ phạm nhau cũng rầu
Ý thức được cúi đầu ngửng mặt
Huống còn lòng lo trước vui sau
Xuân đi xuân đến quá mau
Trăm hoa như cũ vườn sau trước rừng.

--Nguyễn Hà chuyển ngữ:--

Ngồi ngâm thơ cạnh bên rèm cửa
Cảm xúc đầy hứng cũng lên cao
Khó tính chuyện hưởng nhàn thanh tịnh
Nhiều tài hoa va chạm sinh phiền
Ý thức khi cúi đầu ngửng mặt
Huống hồ chi lo trước vui sau
Thời gian trôi xuân qua xuân lại
Vườn bên rừng vẫn rộ trăm hoa

--Bản dịch của Viên Thu:--

Bên rèm họa cứ mãi ngâm cao,
Hứng thú dạt dào, cảm xúc sâu.
Lẽ tĩnh nhàn đừng toan tính lắm,
Nếp tài hoa để tổn thương nhau.
Cúi đầu, ngẩng mặt còn nên biết,
Lo trước, vui sau phải nhớ vào.
Xuân đến xuân tàn sao gấp gáp,
Hoa rừng, hoa nội vẫn xôn xao.
đọc: 223
ngày: August 27th, 2017
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Viên Thu
tựa đề đọc
» An Sơn Huyện
121
» An Sơn Phật Tích Sơn Hoài Cổ
128
» Ái Mai Trúc Di Ngô Dương Đình
135
» Ất Dậu Niên Tam Nguyệt Thập Cửu Nhật Hữu Cảm
126
» Bàng Thôn Tuý Tẩu
129
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6