submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Vũ Hậu Sơn »

Vũ Hậu Sơn

Nguyên tác: Nguyễn Văn Siêu

雨後山

阮文超

獨勝雨前色,
其如雨後山。
淡晴雲自別,
濃翠樹相斑。

Vũ Hậu Sơn

Nguyễn Văn Siêu

Độc thắng vũ tiền sắc
Kỳ như vũ hậu sơn
Đạm tình vân tự biệt
Nùng thuý tụ tương ban

Dịch nghĩa:

Núi Sau Mưa

Trước lúc mua có vẻ đẹp riêng; sau khi mưa núi thé nào? Mây mờ nhạt tự biến mất; các cây rừng màu sắc lẫn lộn với nhau.

--Bản dịch của Nguyễn Minh:--

Trước khi mưa vẻ riêng khá đẹp
Mưa xong rồi núi biếc ra sao?
Mây mờ tự biến phương nào
Cây rừng màu sắc lẫn vào với nhau.

--Nguyễn Hà chuyển ngữ:--

Trước khi mưa trời đẹp
Mưa tạnh núi ra sao?
Mây trời tan biến mất
Rừng cây chen sắc mầu

--Bản dịch của Viên Thu:--

Cảnh trước mưa riêng đẹp biết bao,
Núi sau mưa chuyển biến làm sao?
Mây ngàn bảng lảng tan đâu mất,
Màu sắc cây rừng quyện với nhau.
đọc: 171
ngày: August 27th, 2017
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Viên Thu
tựa đề đọc
» An Sơn Huyện
125
» An Sơn Phật Tích Sơn Hoài Cổ
132
» Ái Mai Trúc Di Ngô Dương Đình
142
» Ất Dậu Niên Tam Nguyệt Thập Cửu Nhật Hữu Cảm
130
» Bàng Thôn Tuý Tẩu
136
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6