submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Viên Trung Ngẫu Hứng »

Viên Trung Ngẫu Hứng

Nguyên tác: Nguyễn Văn Siêu

園中偶興

阮文超

乾坤化育不勝多,
小小裁培僅此窩。
計地可容餘百木,
先天常發兩三柯。
初心草木非同朽,
多病春秋共接和。
誰是愛蓮誰是菊,
馮欄風雨一高歌。

Viên Trung Ngẫu Hứng

Nguyễn Văn Siêu

Càn khôn hoá dục bất thăng đa,
Tiểu tiểu tài bồi cận thử oa.
Kế địa khả dung dư bách mộc,
Tiên thiên thường phát lưỡng tam a.
Sơ tâm thảo mộc phi đồng hủ,
Đa bệnh xuân thu cộng tiếp hoà.
Thuỳ thị ái liên, thuỳ thị cúc,
Phùng lan phong vũ nhất cao ca.

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Dịch nghĩa:

Cảm hứng Khi Ở Trong Vườn

Tạo hoá nuôi dưỡng vạn vật ban phát không nhiều; cứ bồi dưỡng từng chút như chỗ lõm này. Dưới đất có thể chứa hàng trăm cây; trời thường cho mọc vài ba cây. Sơ tâm [săn sóc] cây cối không cùng mục nát; nhiều bệnh nhưng mùa xuân mùa thu cũng có lúc mạnh khoẻ. Ai yêu hoa sen, ai yêu hoa cúc? dựa lan can nhìn mưa gió cất cao tiếng hát.

--Bản dịch của Nguyễn Minh:--

Tạo hoá nuôi nhưng ban phát ít
Cứ tài bồi từng chút nơi này
Đất vườn chứa nổi trăm cây
Nhưng trời cho mọc có vài thân thôi
Sơ tâm cây không còi một loạt
Cây bệnh nhiều bớt lúc thu xuân
Ai yêu cúc, ai yêu sen
Nhìn mưa đứng tựa lan can ca hò.

--Nguyễn Hà chuyển ngữ:--

Tạo hoá nuôi nhưng cho thật ít
Chỉ tài bồi từng chút mà thôi
Đất có thể chứa trăm cây cối
Nhưng trời cho chỉ có vài cây
Chăm sóc cây tránh cho còi mục
Bệnh cuả cây bớt lúc thu xuân
Ai yêu sen ai yêu hoa cúc
Tựa lan can hát với gió mưa

--Bản dịch của Viên Thu:--

Tọa hóa nuôi, ban phát ít thay,
Vun bồi từng chút trũng này đây.
Trăm cây đất rộng dư dung chứa,
Vài gốc trời ban cũng được rồi.
Cây cỏ mình chăm, ngăn hỏng nát,
Xuân thu chúng khỏe, bệnh dần lui.
Ai yêu sen thắm ai thương cúc,
Nhìn gió mưa ngoài hiên hát vui.
đọc: 205
ngày: August 26th, 2017
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Viên Thu
tựa đề đọc
» An Sơn Huyện
125
» An Sơn Phật Tích Sơn Hoài Cổ
132
» Ái Mai Trúc Di Ngô Dương Đình
142
» Ất Dậu Niên Tam Nguyệt Thập Cửu Nhật Hữu Cảm
130
» Bàng Thôn Tuý Tẩu
136
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6