submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Văn Giá Cô »

Văn Giá Cô

Nguyên tác: Nguyễn Văn Siêu

聞鷓鴣

阮文超

千林迥合萬峰薺,
天與浮雲雜嶺低。
行客豈愁行不得,
空山無事鷓鴣啼。

Văn Giá Cô

Nguyễn Văn Siêu

Thiên lâm huýnh hợp vạn phong tề,
Thiên dữ phù vân tạp lĩnh đê.
Hành khách khởi sầu hành bất đắc,
Không sơn vô sự giá cô đề.

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Chú thích: Giá cô, tên một loài chim bên Trung Hoa, bên ta không có. Hình dáng nó như chim ngói hoặc gà gô bên ta. Đặc biệt tiếng kêu của nó rất ai oán, người Trung Hoa tin rằng đi đường xa mà gặp nó là thế nào cũng có chuyện không may cản trở chuyến đi.

Dịch nghĩa:

Nghe Chim Ngói Kêu

Ngàn rừng cây hoà hợp xa xa cùng vạn ngọn núi ngay ngắn;
trời và mây nổi hạ thấp xuống những đỉnh núi tạp nhạp.
Hành khách há lo buồn vì không đi được sao?
[vì trong] núi rừng yên ổn có tiếng chim ngói kêu.

--Bản dịch của Nguyễn Minh:--

Rừng xa xa núi non ngay ngắn
Trời và mây thấp xuống đỉnh non
Há sao hành khách lo buồn?
Hẳn vì chim ngói trong non kêu hoài.

--Nguyễn Hà chuyển ngữ:--

Ngàn rừng cây lẫn cùng vạn núi
Trời và mây hạ thấp đỉnh cao
Khách du lo chuyến đi gập rủi
Vì trong rừng chim ngói oán ca

--Bản dịch của Viên Thu:--

Xa lẫn ngàn rừng, vạn núi cao.
Trời mây sa thấp chốn non đầu.
Khách sầu có phải không đi được,
Bởi tiếng gà rừng gọi xác xao ?
đọc: 183
ngày: August 26th, 2017
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Viên Thu
tựa đề đọc
» An Sơn Huyện
125
» An Sơn Phật Tích Sơn Hoài Cổ
132
» Ái Mai Trúc Di Ngô Dương Đình
142
» Ất Dậu Niên Tam Nguyệt Thập Cửu Nhật Hữu Cảm
130
» Bàng Thôn Tuý Tẩu
136
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6