submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh »

Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh

Nguyên tác: Nguyễn Văn Siêu

於劍湖玉山送翰林裴子輝琨之京

阮文超

久受君家行義風,
後生末契更誰同。
玉山豈得終藏豹,
翰苑欣看正漸鴻。
過嶺浮雲連海白,
懷人秋 水一湖空。
宦遊若問方亭者,
為道衰頹一老翁。

Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Tống Hàn Lâm Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh

Nguyễn Văn Siêu

Cửu thụ quân gia hành nghĩa phong,
Hậu sinh mạt khế cánh thuỳ đồng.
Ngọc Sơn khởi đắc chung tàng báo,
Hàn uyển hân khan chính tiệm hồng.
Quá lĩnh phù vân liên hải bạch,
Hoài nhân thu thuỷ nhất hồ không.
Hoạn du nhược vấn Phương Đình giả,
Vi đạo suy đồi nhất lão ông.

Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

Chú thích: Kiếm hồ Ngọc Sơn, là đền Ngọc Sơn trên hồ Hoàn Kiềm trong thành phố Hà Nội.

Dịch nghĩa:

Tại Đền Ngọc Sơn Trên Hồ Hoàn Kim Tiễn Quan Ngài Hàn Lâm Bùi Huy Côn Về Kinh Đô

Từ lâu nhà ông giữ được phong thái làm việc nghĩa; kẻ sinh sau, người có ý chí hợp với mình có mấy ai. Ngọc Sơn há phải nơi cuối cùng để nhốt con báo; chốn rừng bút vui mừng được thấy rõ gần chim hồng. Mây bay qua núi nối liền với biển trắng, mặt nước mùa thu nhớ người đi chỉ có cái hồ vắng lặng này. Quan đi chơi nhân thăm hỏi Phương Đình này; thì chỉ là một ông già trong cảnh đạo lý suy đồi mà thôi.

--Bản dịch của Nguyễn Minh:--

Ông từ lâu vẫn làm điều nghĩa
Ý chí đồng mấy kẻ cùng tôi
Ngọc Sơn đâu nhốt báo hoài
Vườn Hàn vui thấy gần ai chim hồng
Mây qua núi vào vùng biển trắng
Nước nhớ người thanh vắng một hồ
Phương Đình quan hỏi xin thưa
Suy đồi đạo lý già nua một người.

--Nguyễn Hà chuyển ngữ:--

Ông từ lâu vẫn làm việc nghĩa
Đám hậu sinh ít kẻ tâm đầu
Nơi Ngọc Sơn khó cầm chân báo
Vườn Hàn vui được đón chim Hồng
Mây qua núi bay về biển trắng
Nước hồ thu lặng nhớ người đi
Quan thăm hỏi Phương Đình lão hủ
Sống giữa đời đạo lý thoái suy

--Bản dịch của Viên Thu:--

Nếp nghĩa nhà ông giữ bấy lâu,
Hậu sinh cùng chí thấy ai đâu.
Ngọc Sơn giam báo sao đành vậy,
Hàn Uyển gần hồng thú biết bao.
Quá núi mây trôi vời biển trắng,
Nhớ người hồ vắng nước thu xao.
Quan du chơi hỏi Phương Đình cũ,
Giữa đạo suy, riêng lão bạch đầu.
đọc: 184
ngày: August 26th, 2017
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Viên Thu
tựa đề đọc
» An Sơn Huyện
126
» An Sơn Phật Tích Sơn Hoài Cổ
133
» Ái Mai Trúc Di Ngô Dương Đình
143
» Ất Dậu Niên Tam Nguyệt Thập Cửu Nhật Hữu Cảm
131
» Bàng Thôn Tuý Tẩu
137
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6