submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
194
» Xuân Nhật Cảm Hoài
207
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
171
» Xuân Dạ Thính Vũ
188
» Vũ Hậu Sơn
156
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
187
» Viên Trung Ngẫu Hứng
190
» Văn Giá Cô
172
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
170
» Hồi Chu
174
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
10004
» Chinh phụ ngâm khúc
7753
» Đối tửu
4695
» Cảm hoài
4139
» Xuân dạ
3683
» Bạch Đằng giang
3430
» Thanh minh
3059
» Thu nguyệt ngẫu thành
2955
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2887
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2504
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6