submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
34
» Xuân Nhật Cảm Hoài
41
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
34
» Xuân Dạ Thính Vũ
36
» Vũ Hậu Sơn
32
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
36
» Viên Trung Ngẫu Hứng
34
» Văn Giá Cô
41
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
40
» Hồi Chu
43
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
9183
» Chinh phụ ngâm khúc
5244
» Đối tửu
4471
» Cảm hoài
4003
» Xuân dạ
3536
» Bạch Đằng giang
3249
» Thanh minh
2926
» Thu nguyệt ngẫu thành
2815
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2771
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2395
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6