submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
247
» Xuân Nhật Cảm Hoài
265
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
211
» Xuân Dạ Thính Vũ
224
» Vũ Hậu Sơn
200
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
234
» Viên Trung Ngẫu Hứng
236
» Văn Giá Cô
204
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
213
» Hồi Chu
216
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
10182
» Chinh phụ ngâm khúc
8056
» Đối tửu
4758
» Cảm hoài
4201
» Xuân dạ
3725
» Bạch Đằng giang
3488
» Thanh minh
3098
» Thu nguyệt ngẫu thành
2997
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2931
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2538
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6