submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
149
» Xuân Nhật Cảm Hoài
178
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
142
» Xuân Dạ Thính Vũ
159
» Vũ Hậu Sơn
131
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
159
» Viên Trung Ngẫu Hứng
163
» Văn Giá Cô
145
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
144
» Hồi Chu
147
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
9839
» Chinh phụ ngâm khúc
7357
» Đối tửu
4641
» Cảm hoài
4115
» Xuân dạ
3649
» Bạch Đằng giang
3387
» Thanh minh
3037
» Thu nguyệt ngẫu thành
2933
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2863
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2485
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6