submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
234
» Xuân Nhật Cảm Hoài
250
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
199
» Xuân Dạ Thính Vũ
214
» Vũ Hậu Sơn
187
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
221
» Viên Trung Ngẫu Hứng
222
» Văn Giá Cô
195
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
199
» Hồi Chu
204
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
10084
» Chinh phụ ngâm khúc
7998
» Đối tửu
4742
» Cảm hoài
4187
» Xuân dạ
3714
» Bạch Đằng giang
3474
» Thanh minh
3087
» Thu nguyệt ngẫu thành
2984
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2921
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2527
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6