submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
112
» Xuân Nhật Cảm Hoài
139
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
108
» Xuân Dạ Thính Vũ
115
» Vũ Hậu Sơn
100
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
127
» Viên Trung Ngẫu Hứng
128
» Văn Giá Cô
115
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
111
» Hồi Chu
114
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
9687
» Chinh phụ ngâm khúc
6607
» Đối tửu
4583
» Cảm hoài
4071
» Xuân dạ
3610
» Bạch Đằng giang
3338
» Thanh minh
3001
» Thu nguyệt ngẫu thành
2888
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2836
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2454
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6