submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
83
» Xuân Nhật Cảm Hoài
80
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
74
» Xuân Dạ Thính Vũ
83
» Vũ Hậu Sơn
69
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
82
» Viên Trung Ngẫu Hứng
80
» Văn Giá Cô
88
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
84
» Hồi Chu
90
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
9385
» Chinh phụ ngâm khúc
5770
» Đối tửu
4521
» Cảm hoài
4047
» Xuân dạ
3577
» Bạch Đằng giang
3297
» Thanh minh
2966
» Thu nguyệt ngẫu thành
2860
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2814
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2432
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6