submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
214
» Xuân Nhật Cảm Hoài
232
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
187
» Xuân Dạ Thính Vũ
203
» Vũ Hậu Sơn
172
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
206
» Viên Trung Ngẫu Hứng
208
» Văn Giá Cô
185
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
186
» Hồi Chu
190
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
10052
» Chinh phụ ngâm khúc
7934
» Đối tửu
4724
» Cảm hoài
4170
» Xuân dạ
3701
» Bạch Đằng giang
3452
» Thanh minh
3077
» Thu nguyệt ngẫu thành
2970
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2911
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2517
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6