submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
54
» Xuân Nhật Cảm Hoài
58
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
50
» Xuân Dạ Thính Vũ
56
» Vũ Hậu Sơn
44
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
56
» Viên Trung Ngẫu Hứng
50
» Văn Giá Cô
58
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
54
» Hồi Chu
61
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
9305
» Chinh phụ ngâm khúc
5494
» Đối tửu
4490
» Cảm hoài
4020
» Xuân dạ
3553
» Bạch Đằng giang
3267
» Thanh minh
2936
» Thu nguyệt ngẫu thành
2833
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2788
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2407
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6