submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Lộ Quá Bắc Ninh, Hải Dương…Thập Lục Vận
16
» Quá Thuý Ái Điếu Tiền Trạch Phu Nhân
16
» Du Tây Hồ
25
» Côn-sơn ca
1199
» Thanh Hóa Phủ Đạo Trung
918
» Đông tuần quá An Lão
943
» Tương giang tặng biệt
989
» Tứ thời thi – Hạ từ
1391
» Chu trung độc tọa
994
» Bạc Lăng Thành cơ
1101
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
9028
» Chinh phụ ngâm khúc
4778
» Đối tửu
4419
» Cảm hoài
3948
» Xuân dạ
3485
» Bạch Đằng giang
3192
» Thanh minh
2879
» Thu nguyệt ngẫu thành
2761
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2717
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2348
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6