submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
172
» Xuân Nhật Cảm Hoài
195
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
158
» Xuân Dạ Thính Vũ
171
» Vũ Hậu Sơn
145
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
174
» Viên Trung Ngẫu Hứng
178
» Văn Giá Cô
159
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
159
» Hồi Chu
162
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
9933
» Chinh phụ ngâm khúc
7530
» Đối tửu
4670
» Cảm hoài
4129
» Xuân dạ
3671
» Bạch Đằng giang
3415
» Thanh minh
3050
» Thu nguyệt ngẫu thành
2945
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2878
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2496
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6