submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
128
» Xuân Nhật Cảm Hoài
161
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
130
» Xuân Dạ Thính Vũ
145
» Vũ Hậu Sơn
116
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
145
» Viên Trung Ngẫu Hứng
148
» Văn Giá Cô
131
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
128
» Hồi Chu
133
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
9796
» Chinh phụ ngâm khúc
7135
» Đối tửu
4619
» Cảm hoài
4098
» Xuân dạ
3632
» Bạch Đằng giang
3369
» Thanh minh
3023
» Thu nguyệt ngẫu thành
2915
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2850
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2471
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6