submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
150
» Xuân Nhật Cảm Hoài
178
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
143
» Xuân Dạ Thính Vũ
161
» Vũ Hậu Sơn
131
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
160
» Viên Trung Ngẫu Hứng
163
» Văn Giá Cô
145
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
144
» Hồi Chu
148
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
9843
» Chinh phụ ngâm khúc
7358
» Đối tửu
4642
» Cảm hoài
4115
» Xuân dạ
3650
» Bạch Đằng giang
3388
» Thanh minh
3038
» Thu nguyệt ngẫu thành
2934
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2863
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2485
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6