Archive for the tag 'mandarin'Hướng dẫn cách phiên âm Hán ngữ

November 23rd, 2007

PHỤ ÂM

TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI

b âm “p” của tiếng Pháp trong tiếng “papa”
c âm “ts” của tiếng Pháp trong tiếng “tsar”
ch âm “tch” của tiếng Pháp trong tiếng “tchèque”
d âm “t” của tiếng Việt
f âm “ph” của tiếng Việt
g âm “cờ” của tiếng Việt trong tiếng “ca”
h âm “h” của tiếng Việt
j âm “chi” của tiếng Việt
k âm “kh” của tiếng Việt
l âm “l” của tiếng Việt
m âm “m” của tiếng Việt
n âm “n” của tiếng Việt
ng âm “ngờ” của tiếng Việt
p âm “p” của tiếng Anh trong tiếng “party”
q âm “ch” của tiếng Anh trong tiếng “cheer”
r âm “rư” của tiếng Việt, nhưng hơi uốn lưỡi
s âm “x” của tiếng Việt
sh âm “s” của tiếng Việt (giọng miền Nam)
t âm “th” của tiếng Việt
w âm “u” của tiếng Việt
x âm “xi” của tiếng Việt
y âm “d” của tiếng Việt (giọng miền Nam)
zh âm “trư” của tiếng Việt (giọng miền Nam)
NGUYÊN ÂM VÀ VẦN CÁI

TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI

a âm “a” của tiếng Việt
ai âm “ai” của tiếng Việt
ao âm “ao” của tiếng Việt
an âm “an” của tiếng Việt (giọng miền Bắc)
ang âm “ang” của tiếng Việt
e âm “ơ” của tiếng Việt
ei âm “ây” của tiếng Việt
en âm “ân” của tiếng Việt (giọng miền Bắc)
eng âm “âng” của tiếng Việt
er âm “ơ” của tiếng Việt, nhưng hơi uốn lưỡi.
ê âm “ê” của tiếng Việt
i , yi âm “i” của tiếng Việt (khi ghép sau các phụ âm c, s, z, ch, r, sh, zh, thì “i” đọc “ư”).
ia, ya âm “da” của tiếng Việt (giọng miền Nam)
ian, yan gần như âm “dan” của tiếng Việt (d giọng miền Nam, an giọng miền Bắc)
iang, yang âm “dang” của tiếng Việt (giọng miền Nam)
iao, yao âm “dao” của tiếng Việt (giọng miền Nam)
ie  , ye âm “de” của tiếng Việt (d giọng miền Nam, in giọng miền Bắc)
iong, yong âm “dung” của tiếng Việt (giọng miền Nam)
iu, you âm “dêu” của tiếng Việt (giọng miền Nam)
o âm “ô” của tiếng Việt
ong âm “ung” của tiếng Việt
ou âm “âu” của tiếng Việt
u, wu âm “u” của tiếng Việt
ua, wa âm “u a” của tiếng Việt
uai, wai âm “u ai” của tiếng Việt
uan , wan âm “u an” của tiếng Việt
uang, wang âm “u ang” của tiếng Việt
ui, wei âm “u ây” của tiếng Việt
un, wen âm “u ân” của tiếng Việt
ueng, weng âm “u âng” của tiếng Việt
uo, wo âm “u o” của tiếng Việt
Ổ , yu âm “u” của tiếng Pháp (khi ghép với các phụ âm j, q, x thì có thể viết theo “ju, qu, xu” bỏ hai chấm trên đầu).
Ổan, yuan âm “u” (tiếng Pháp) và âm “an” (tiếng Việt) đọc liền lại
Ổe, yue âm “u” (tiếng Pháp) và âm “e” (tiếng Việt) đọc liền lại
Ổn, yun âm “u” (tiếng Pháp) và âm “ân” (tiếng Việt) đọc liền lại

BỐN THANH

Tiếng phổ thông Trung Quốc có bốn thanh (giọng) để phân biệt ý nghĩa:

 1. Thanh thứ nhất (âm thanh) là một giọng “cao bằng”, đọc lên gần như một thanh không dấu của tiếng Việt.  Người ta đánh dấu “_” trên vần cái, như ma 妈 (là mẹ, đọc “ma” giọng hơi cao).

 2. Thanh thứ hai (dương thanh) là một giọng “cao bổng”, đọc lên tương tự một thanh có dấu hỏi của tiếng Việt.  Người ta đánh dấu “/” trên vần cái, như má 麻 (là đay, đọc “mả”)

 3. Thanh thứ ba (thượng thanh) là một giọng “trầm bổng”, đọc lên giống như một thanh có dấu huyền của tiếng Việt.  Người ta đánh dấu á trên vần cái, như mă 马 (là ngựa, đọc “mà ạ”).

 4. Thanh thứ tư (khứ thanh) là một giọng “trầm hẳn”, đọc lên gần như một thanh hơi có âm dấu sắc của tiếng Việt.  Người ta đánh dấu huyền trên vần cái, như: mà 罵 (là mắng, đọc “má”, nhưng âm ngắn gọn).

 5. Ngoài bốn thanh cơ bản còn có một thanh đọc nhẹ (khinh thanh), đó là trường hợp đọc biến giọng vừa nhẹ vừa ngắn và thường không có đánh dấu, như 好吗 (đọc “hào ma”, “ma” đọc nhẹ, hơi cao).

DẤU CÁCH ÂM

Những âm tiết mở đầu bằng nguyên âm “a, e, o” dễ đọc lẫn với âm tiết đằng trước, do đó người ta dùng dấu cách âm để tách nó ra, như 皮袄 (áo da) thì viết [pi’ao], chứ không viết [piao] vì như thế sẽ lẫn với chữ 票 [piao]

Ghi chú:

 • 4 phụ âm: b, p, m, f.  Khi phát âm phải ghép với nguyên âm “o” đọc là: bo (puô), po (buô), m (muô), fo (phuô).  Nếu ghép vời các nguyên âm khác, thì phát âm gần giống trong tếng Việt.  Ví dụ nếu ghép với nguyên âm “a” thì đọc là: ba (pa), pa (ba), ma (ma), fa (pha).

 • 7 phụ âm: d, t, n, l, g, k, h.  Khi phát âm phải ghép với nguyên âm “ơ” đọc là: dơ (tơ), tơ (thơ), nơ (nơ), lơ (lơ), gơ (cơ), kơ (khơ), hơ (hơ).  Nếu ghép với nguyên âm khác không phải “ơ”, thì phát âm giống như tiếng Việt.  Ví dụ nếu ghép với nguyên âm “a” thì đọc là: da (ta), ta (tha), na (na), la (la).  Nếu ghép với nguyên âm kép “ua” thì đọc là: gua (qua), kua (khoa), hua (hoa)…

 • Các phụ âm: j, q, x,r, khi phát âm phải ghép với nguyên âm “i” thì đọc là: ji (chuy), qi (khuy), xi (xi), ri (ri); các phụ âm z, c, s, zh, ch, sh, khi phát âm phải ghép với nguyên âm “ư” tiếng Việt và đọc là: z (tchư), c (txư), s (xư), zh (trư), ch (tsư), sh (sư).  Nếu ghép với những nnguyên âm khác thì cách phát âm giống hoặc gần giống trong tiếng Việt.

GS Trần Văn Chánh

Lão thử ái đại mễ [lǎoshǔ ài dàmǐ]

November 16th, 2007

老鼠爱大米

 1. 我听见你的声音 有种特别的感觉
  让我不断想不敢再忘记你
  我记得有一个人 永远留在我心中
  哪怕只能够这样的想你
  (wo ting jian ni de sheng yin, you zhong te bie de gan jue
  rang wo bu duan xiang bu gan zai wang ji ni
  wo ji de you yi ge ren, yong yuan liu jai wo xin zhong
  na pa zhi neng gou zhe yang de xiang ni)
 2. 如果真的有一天 爱情理想会实现
  我会加倍努力好好对你永远不改变
  不管路有多么远 一定会让它实现
  我会亲亲在你耳边对你说 (对你说)
  (ru guo zhen de you yi tian, ai qing li xiang hui shi xian
  wo hui jia bei nu li hao hao dui ni yong yuan bu gai bian
  bu guan lu you duo mo yuan, yi ding hui rang ta shi xian
  wo hui qin qin zai ni er bian dui ni shuo (dui ni shuo))
 3. 我爱你爱着你 就像老鼠爱大米
  不管有多少风雨我都会依然陪着你
  我想你想着你 不管有多么的苦
  只要能让你开心我什么都愿意 这样爱 你
  (wo ai ni ai zhe ni, jiu xiang lao shu ai da mi
  bu guan you duo shao feng yu wo dou hui yi ran pei zhe ni
  wo xiang ni xiang zhe ni, bu guan you duo mo de ku
  zhi yao neng rang ni kai xin wo shen me dou yuan yi, zhe yang ai ni)

Chuột Yêu Lúa

9889830345.jpg

Khi nghe giọng nói của anh, em có một cảm giác rất đặc biệt.
Nổi nhớ thương khôn cùng khiến em không thể quên anh.
Em nhớ một người và mãi mãi lưu lại hình bóng trong tim
Dù chỉ có thể nghĩ về anh mà thôi…

Nếu như một ngày lý tưởng ái tình có thể thành hiện thực
Tình yêu dành cho anh sẻ mãi không thay đổi
Cho dù đường đời có xa bao nhiêu, nhất định sẻ thành hiện thực
Em sẻ thì thầm bên tai anh… nói cho anh biết…. cho anh biết…rằng…

Em yêu anh yêu anh, như chú chuột yêu lúa gạo
Cho dù gió bão phong ba, em vẫn sẻ mãi bên anh.
Em nhớ anh, nhớ anh, dù qua bao gian khổ
Em chỉ mong anh được hạnh phúc. Em nguyện làm tất cả …để yêu anh yêu anh.

Hoa Sơn dịch