Archive for the tag 'hongkong'Nhất Sinh Sở Ái

November 14th, 2007

Khúc danh: Nhất sinh sở ái
Ca thủ: Lô Quan Đình

nhatsinhsoai.jpg

Tòng tiền hiện tại quá khứ liễu tái bất lai
Hồng hồng lạc diệp trường mai trần thổ nội
Khai thủy chung kết tổng thị một biến cải
Thiên biên đích nhĩ phiêu bạc bạch vân ngoại
Khổ hải phiên khởi ái lãng
Tại thế gian nan đào tị mạng vận
Tương thân cánh bất khả tiếp cận
Hoặc ngã ưng cai tương tín thị duyên phận
Tình nhân biệt hậu vĩnh viễn tái bất lai
Vô ngôn độc toạ phóng nhãn trần thế ngoại
Tiên hoa tuy hội điêu tạ đãn hội tái khai
Nhất sinh sở ái ẩn ước tại bạch vân ngoại

Một đời yêu thương

Download Nhất sinh sở ái
Dĩ vãng trôi đi …không trở lại
Xác lá rơi hồng chôn vùi theo cát bụi
Xưa nay sự đời nào có khác chi?
Chân trời ngươi phiêu bạc ngoài mây trắng
Sóng tình là ngọn triều của bể khổ
Vận số con người khó tránh được nơi trần thế
Yêu thương nhiều nhưng chẳng được gần nhau
Ta thật phải tin vào duyên phận hay sao?
Tình nhân chia tay rồi mãi mãi không còn gặp nhau nữa
Ngồi một mình lặng yên phóng tầm mắt xa xăm thế ngoại
Hoa thơm dù có héo tàn nhưng rồi cũng có thể tái khai
Một đời yêu thương ẩn mờ ngoài mây trắng

Hoa Sơn dịch