Archive for the tag 'hoàn châu cát cát'Vũ Điệp

November 23rd, 2007

Download Vũ Điệp[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/xNnlTQEzX1w" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Ái đáo tâm phá toái dã biệt khứ quái thuỳ
Chích nhân vi tương ngộ thái mĩ
Tựu toán lưu can lệ
Thương đáo để
Tâm thành hôi
Dã vô sở vi
Ngã phá kiển thành điệp
Nguyện hoà nhĩ song phi
Tối phạ nhĩ hội nhất khứ bất hồi
Tuy nhiên ái quá ngã
Cấp quá ngã
Tưởng quá ngã
Tựu thị an uỷ
Ngã hướng nhĩ phi
Vũ ôn nhu đích truỵ
Tưởng nhĩ đích ủng bão bả ngã bao vi
Đa viễn đô bất luy
Tuy nhiên lữ đồ trung hữu quá thống hoà lệ
Ngã hướng nhĩ truy
Phong ôn nhu đích xuy
Chích yếu nhĩ vô oán
Ngã dã vô hối
Ái thị na ma mĩ
Ngã tâm đào tuý
Bị ái đích cảm giác

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/gLVQwIOdu1c" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Mưa bướm

Yêu đến độ con tim tan vỡ cũng không trách cứ ai,
Chỉ vì cuộc tương phùng tráng lệ,
Dù nước mắt cạn khô,
Nổi đau tận cùng,
Tim hoá thành tro bụi…
Cũng không biết làm sao hơn.
Em phá kén hóa thành hồ điệp,
Nguyện cùng anh tung cánh chung đôi.
Sợ nhất một ngày có thể anh ra đi không trở lại.
Dù sao đã yêu đã cho và đã tưởng nhớ đến em,
Thì đó chính là niềm an ủi.
Em bay về anh,
Mưa rơi nhẹ êm đềm.
Nhớ mãi vòng tay ấm nồng trọn vẹn của anh.
Dù xa bao nhiêu cũng không mệt mõi,
Dù cuộc hành trình đong đầy đau thương và nước mắt,
Em (vẫn) tìm anh.
Gió vờn bay nhẹ,
Chỉ mong anh không oán giận.
Và em cũng không hối tiếc.
Tình yêu đẹp sao!
Lòng em say sưa,
(Thật là) Một cảm giác được yêu.

Hoa Sơn dịch

Download Vũ Điệp