Archive for the tag 'ca khúc'Hoàng Hạc Lâu

June 9th, 2008

Hoa Sơn chân thành cám ơn nhạc sĩ Phạm Duy đã gữi tặng Hoa Sơn trang bài hát Hạc Vàng. Hoa Sơn xin đăng lại tại Đường Thi Viên để các bạn yêu thơ Đường cùng thưởng thức.

hacvang

 


Hoàng Hạc Lâu

Nguyên tác : Thôi Hiệu
Dựa theo bản dịch của Tản Đà tiên sinh


Nhạc Phạm Duy
Tiếng hát: Mộng Thủy


 

 

 

(Dạo Nhạc)Ai cưỡi đi đâu?
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc
Mà đây Hoàng Hạc, riêng lầu còn trơ
Riêng lầu còn trơ…
Hạc vàng đi tự bao giờ,
Tự bao giờ
Tự ngàn xưa, ngàn xửa, ngàn xưa…
Ngàn năm mây trắng,
Mây trắng bây giờ còn bay
Bay mãi không thôi…
Bay mãi không thôi…
(nhạc)Hán Dương sông tạnh, hàng cây
(ca sĩ hát là : cây bàng hàng cây)
Bãi xa Anh Vũ,
Bãi xa Anh Vũ xanh đầy cỏ non
Xanh đầy cỏ non…
Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn,
Cho buồn, cho buồn,
Cho buồn, cho buồn lòng ta y ý y ý y a
(nhạc)