Archive for the tag 'accoustic guitar'Tương Tiến Tửu

November 16th, 2007

libai-1.jpg 

 Tương Tiến Tửu

Ý thơ: Lý Bạch
Nhạc: Hoa Sơn
Trình bày với Accoustic Guitar: Hoa Sơn

Download Tương Tiến Tửu

Thấy chăng nước sông Hoàng Hà
Từ trời cao chảy tuôn không về?
Thấy chăng chiếc gương bên thềm
Từng chiều soi mái tóc điểm sương?
Lá xanh mới vươn trên cành
Mà nay héo úa rơi bên thềm
Ánh dương sáng soi khung trời
Giờ đây khuất bóng xa vời

Đời người như chiếc lá
Cuốn xoay giữa muôn cuồng phong
Ôm chi mối âu lo
Người rồi sẻ hóa thân bụi trần
Ta một đời say sưa
Lê bước khắp giang hồ
Vui cùng sông nước biếc
Cùng trời cao mây ngàn thênh thang

Thế gian khác chi cơn mộng
Đời người đắc ý hãy vui tràn
Sớm mai ngó quanh sân nhà
Nhìn đôi chim tung tăng líu lo
Rót đi rót cho tràn đầy
Nhìn trăng sáng chiếu xuyên qua mành
Uống đi lở ngươi say rồi
Nằm lăn dưới đất quên đời

Trời sinh thân ta đó!
Sẻ dùng đến những ngày sau
Ôm chi mối âu lo
Tự mình chuốc lấy muôn não phiền
Ta một đời yêu trăng
Say mãi trong thơ rượu
Hãy cùng ta uống hết
Cùng ta quên mối sầu nghìn thu.

DỊCH THƠ

Bản dịch của Hoa Sơn

SẮP MỜI RƯỢU

Người có thấy Hoàng Hà nước đổ
Cuộn ra khơi nào trở về đâu?
Lầu soi gương tóc hôm nào
Buồn tơ xanh sớm, chiều sao trắng ngần.
Khi đắc ý vui tràn, đừng hẹn
Chớ để ly vàng thẹn bóng trăng?
Tài ta đâu lẽ nằm khan
Dù cho tiêu sạch ngàn vàng, có ngay.
Mổ trâu dê vui vầy chúng bạn
Uống ba trăm chén cạn cùng nhau
Bác Sầm ơi, Bác Đan Khâu
Hãy mau nâng chén, tránh câu khước từ.
Vì bạn hữu, ta chừ hát tặng
Hãy vì ta mà lắng tai nghe
Nhạc hầu món lạ ích chi?
Sao bằng say mãi thiết gì thế gian!
Danh hiền đức ai màng đến nhỉ?
Chỉ kẻ say tiếng để muôn đời
Trần Vương, Bình Lạc yến mời
Rượu ngon vạn đấu, ca vui đêm ngày.
Người đừng nghĩ tiền đây không đủ
Mang rượu ra trăm hũ cho mau
Áo cừu ngựa quí, con đâu?
Đem đi đổi rượu quên sầu nghìn thu!