ToànTập

December 1st, 2007

Ảnh Thị Ca Khúc

Viễn Phương [LƯƠNG SƠN BÁ – CHÚC ANH ĐÀI]
Giang hồ tiếu [THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP 2006]
Ngọa Long ngâm [TAM QUỐC DIỄN NGHĨA]
Tẩu ngã lộ [ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI]
Ngưỡng vọng [THIÊN LONG BÁT BỘ]
Hà nhật tái tương kiến [THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP]
Tình nghĩa lưỡng tâm kiên [THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP]
Lâm Giang Tiên [TAM QUỐC CHÍ]
Vũ điệp [HOÀN CHÂU CÁT CÁT]
Mỹ lệ huyền thoại [MYTH]
Dục thuỷ ngâm [TAM QUỐC DIỄN NGHĨA]
Nhất sinh sở ái [A Chinese Odyssey II]
Tống biệt [MỘT THỜI VANG BÓNG]
Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc [TIẾU NGẠO GIANG HỒ]

Bách Gia Chư Tử

Mâu thuẫn [HÀN PHI TỬ]
Mãi lý [HÀN PHI TỬ]
Thủ chu đãi thố [HÀN PHI TỬ]
Khuyến học [TUÂN TỬ]
Bốn giềng mối [QUẢN TỬ]
Ngu công di sơn [LIỆT TỬ]
Thiên hạ [LÃO TỬ]
Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc? [TRANG TỬ]
Tài và bất tài [TRANG TỬ]

Kinh Dịch

THIÊN THƯỢNG – CHƯƠNG MỘT

Nam Hoa Kinh

TIÊU DAO DU [1]
TIÊU DAO DU [2]
TIÊU DAO DU [3]
TIÊU DAO DU [4]
TIÊU DAO DU [5]
TỀ VẬT LUẬN [1]

Nghệ Thuật Bút Lông

Xem tranh cổ Trung Quốc
BÚT LÔNG
Chương pháp 章法
Mao bút thư pháp
Thưởng thức thư pháp Trung Quốc
Ngựa trong tranh Trung Quốc
Ấn chương
Hội họa Trung Quốc
Hội họa cung đình
Learn Chinese Brush Painting with Ning Yeh
Learn Chinese Brush Painting with Jane Evans
Tang Shan Calligraphy

Ngữ Pháp Hán Ngữ

Hướng dẫn cách phiên âm Hán ngữ [Trần Văn Chánh]
Tóm tắt Hán ngữ cổ đại [Lê Anh Minh]

Nhạc Cantonese

Hàn ngạo tự băng

Nhạc Mandarin

Lão thử ái đại mễ [lǎoshǔ ài dàmǐ]

Phật thư

Phật
Pháp
Tăng
THƯ PHÁP THIỀN [1]
THƯ PHÁP TỨC LÀ NGƯỜI[2]
CÁC NHÀ THƯ PHÁP THIỀN[3]

Thư Pháp Chữ Việt

Đăng Học Thư Pháp

Tiểu Học Ngữ Văn Cổ Thi

THÔN CƯ [Country Life]
CAI HẠ Ca [Song at Gai Xia]
Thanh sơn [The deep blue mountain]
Poem composed in seven paces

Văn Học Cổ Điển Trung Quốc

Tiền Xích Bích phú [TÔ ĐÔNG PHA]
Hậu Xích Bích phú [TÔ ĐÔNG PHA]
Quân tử khả dĩ kì phương
Tề nhân hữu nhất thê nhất thiếp
Các ngôn kỳ chí
TRUNG DUNG
Đại học chi đạo
Án Tử bất tử quân nạn
Giới Chi Thôi bất ngôn lộc
Tần thệ
Vô dật
Đại đồng
Hà chính mãnh ư hổ
Tích thiện chi gia
Bốc cư
Ngư phủ
Lục nga
Đông sơn
Quan thư
Quy khứ lai từ

Vi Tính Hán Nôm

Nhập chữ Hán giản thể và phồn thể trong Vista

Đạo Đức Kinh

THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG MỘT
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG HAI
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG BA
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG BỐN
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG NĂM
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG SÁU
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG BẢY
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG TÁM
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG CHÍN
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG MƯỜI
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG MƯỜI MỘT
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG MƯỜI HAI
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG MƯỜI BA
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG MƯỜI BỐN
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG MƯỜI LĂM
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG MƯỜI SÁU
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG MƯỜI BẢY
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG MƯỜI TÁM
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG MƯỜI CHÍN
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG HAI MƯƠI
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG HAI MƯƠI BA
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG BA MƯƠI
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG BA MƯƠI HAI
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG BA MƯƠI BA
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU
THIÊN THƯỢNG: CHƯƠNG BA MƯƠI BẢY
THIÊN HẠ: CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM
THIÊN HẠ: CHƯƠNG BA MƯƠI CHÍN
THIÊN HẠ: CHƯƠNG BỐN MƯƠI
THIÊN HẠ: CHƯƠNG BỐN MƯƠI MỐT
THIÊN HẠ: CHƯƠNG BỐN MƯƠI HAI
Tao Te Ching [AUDIO VERSION read by Alex Wilson]
THIÊN HẠ: CHƯƠNG BỐN MƯƠI BA
THIÊN HẠ: CHƯƠNG BỐN MƯƠI BỐN
THIÊN HẠ: CHƯƠNG BỐN MƯƠI LĂM
THIÊN HẠ: CHƯƠNG BỐN MƯƠI SÁU

Đường Thi Ca Khúc

Hạc Vàng [PHẠM DUY]
Tương Tiến Tửu [HOA SƠN]
Cổ phong [HOA SƠN]

Đường Thi tuyển dịch

 

 

Print Friendly, PDF & Email
  • Comments(0)