Nhập chữ Hán giản thể và phồn thể trong Vista

November 23rd, 2007

Microsoft PinYin

 1. Để type được chữ Hán giản thể trong Windows Vista, bạn cần phải làm những bước sau đây:
  Mở hộp “Control Panel”.  Nếu bạn không tìm được Control Panel, bạn cũng có thể type chữ Control Panel trong hộp “Start Search

  image002.jpg

 2. Trong phần “Clock, Language, and Region”, bấm vào link “Change display Language

  image004.jpg

 3. Bấm vào nút “Change Keyboards…

  image006.jpg

 4. Bấm vào nút “Add…” và chọn “Chinese (PRC) > Keyboard > Chinese (Simplified) – Microsoft Pinyin IME

  image008.jpg

 5. Sau khi bấm OK, bạn sẻ tự động trở về window này

  image010.jpg

 6. Bấm vào Tab “Advanced Key Settings” bạn sẻ thấy được phương pháp chuyển đổi từ English sang Chinese keyboard.  Nơi đây bạn có thể thay đổi “key Sequence…”.  Nếu bạn không muốn thay đổi key sequence thì phương pháp default key sequence sẻ là “Left Alt + Shift”. 
  Bấm nút OK và close các windows.

  image012.jpg

 7. Thực nghiệm
  Bây giờ bạn nên mở Microsoft Word và thử input vài Chinese pinyin

  Sau khi mở MSWord, bạn áp dụng key sequence Left Alt + Shift. Chú ý trong window task bar (bottom right corner), bạn sẻ thấy IME Taskbar menu

  image013.jpg

 8. Bây giờ bạn có thể input Chinese PinYin vào trong MSWord.  Chú ý rằng bạn cũng có thể “chitchat” hoặc email bằng tiếng Hoa theo phương pháp đơn giản này. image014.jpg

 9. Muốn chuyển dang dạng phồn thể thì bạn chỉ cần làm vài bước sau:
  Bấm vào trong icon (có mũi tên) và chọn phần Options

  image8.jpg

 10. Chọn Tab chính giữa “MSPY New Experience & Classic Input Style“, và sau đó chọn nút “Traditional Chinese

  image9.jpg

 11. Thử trong Microsoft Word 2003 (it should work on Word 2007) Ví dụ bạn type câu “Nhật mộ hương quan hà xứ thị” bằng âm PinYin như sau “rì mù xiāng guān hé chù shi“.  Bạn sẻ type “ri“, rồi đến “mu“, sau đó type “xiangguan” và “hechushi” tiếp theo”.

  image10.jpg
  Hiển thị chữ Hán dạng phồn thể

Hoa Sơn

 

Print Friendly, PDF & Email