Archive for October, 2008THÔN CƯ

October 24th, 2008

村居

高鼎

草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟,
儿童放学归来后,忙趁东风放纸鸢。

country_life

PINYIN

cūn jū

gāo dǐng

cǎo cháng yīng fēi èr yuè tiān
fú dī yáng liǔ zuì chūn yān

ér tóng fàng xué guī lái hòu

máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān

Phiên âm

thôn cư

Cao Đỉnh

Thảo trường oanh phi nhị nguyệt thiên  
Phất đê dương liễu túy xuân yên  
Nhân đồng phóng học quy lai hậu  
Mang sấn đông phong phóng chỉ diên 

Country Life

Gao Ding (Qing)

In March, the grass is tall and throstles fly;
The willows sweep the banks, drunk deep with spring.
Early the kids return home after school,
And haste to make the east wind fly their kites.

CAODINH