submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Nghiêm Lăng Đài »

Nghiêm Lăng Đài

Nguyên tác: Uông Tuân

嚴陵臺

汪遒

一釣淒涼在杳冥,
故人飛詔入山扃。
終將寵辱輕軒冕,
高臥五雲為客星。

Nghiêm Lăng Đài

Uông Tuân

Nhất điếu thê lương tại liểu minh,
Cố nhân phi chiếu nhập sơn quynh.
Chung tương sủng nhục khinh hiên miện,
Cao ngoạ ngũ vân vi khách tinh.

Chú thích: Nghiêm Lăng đài, hay Nghiêm Lăng điếu đài là nơi Nghiêm Lăng ngồi câu. Nghiêm Lăng tức Nghiêm Quang, tự Tử Lăng, người thời Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, là bạn thân của Lưu Tú. Khi Tú khởi binh diệt được Vương Mãng, lên ngôi hoàng đế Hán Quang Vũ, có mời Quang ra làm quan hưởng phú quý. Nhưng Quang ẩn cư trên sông Phú Xuân huyện Đồng Lư, tỉnh Chiết Giang, lấy câu cá làm vui.

Dịch nghĩa:

Đài Nghiêm Lăng

Một cần câu lạnh lùng nơi lặng không vắng vẻ; bạn thân gửi chiếu mời nhưng vào núi sâu đóng cửa. Cả đời coi thường vinh nhục, coi nhẹ xe sang mũ mãng; gối cao đầu trên năm sắc mây làm ngôi sao khách.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Một cần câu lạnh nơi vắng vẻ
Bạn thân mời, vào ở núi sâu
Coi thường vinh nhục sang giàu
Làm ngôi sao khách, cao đầu nằm mây.

--Bản dịch của Viên Thu--

Lạnh lùng cõi vắng một cần câu,
Bạn gởi chiếu mời kẻ núi sâu.
Vinh nhục giàu sang đâu đáng kể,
Làm sao khách gối mây năm màu.

--Bản dịch của Lâm Trung Phú--

Chốn vắng tối tăm ngồi thả câu
Bạn xưa gửi chiếu , vào non sâu !
Giàu sang mũ mãng đều xem nhẹ
Ngon giấc cùng mây làm khách sao !!!
đọc: 88
ngày: January 9th, 2019
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Lâm Trung Phú
tựa đề đọc
» Chiêu Khuất Đình
1117
» Phá Trần
1222
» Tây Hà
1106
» Vịnh Tửu nhị thủ kỳ nhất
1072
» Yên Đài
72
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6