submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Văn Đỗ Quyên kỳ nhị »

Văn Đỗ Quyên kỳ nhị

Nguyên tác: Ung Đào

聞杜鵑其二

雍陶

蜀客春城聞蜀鳥,
思歸聲引未歸心。
卻知夜夜愁相似,
爾正啼時我正吟。

Văn Đỗ Quyên kỳ nhị

Ung Đào

Thục khách xuân thành văn Thục điểu,
Tư quy thanh dẫn vị quy tâm.
Khước tri dạ dạ sầu tương tự,
Nhĩ chính đề thời ngã chính ngâm.

Chú thích: Thục, tên nước thời cổ, nay trong tỉnh Tứ Xuyên.

Dịch nghĩa:

Nghe Tiếng Chim Cuốc Kêu kỳ 2

Khách du đất Thục trong thành mùa xuân nghe chim xứ Thục kêu; tiếng kêu gợi nhớ nhà tới người chưa được về nhà. Nếu biết mối sầu tương tự đến hàng đêm; thì lúc mi kêu là lúc ta ngâm thơ.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Khách thành nghe chim kêu xứ Thục
Chạnh nhớ mà chưa được về nhà
Biết sầu đêm sẽ xảy ra
Lúc mi khởi hót thì ta ngâm bài.

--Bản dịch của Viên Thu--

Khách nghe chim Thục hót thành cao,
Khiến nhớ quê hương đến nghẹn ngào.
Nếu biết hàng đêm buồn lại phát,
Mình ngâm thơ họa tiếng quyên kêu.

-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Khách Thục trong thành , chim Thục hót
Chưa về chạnh nhớ quê trong tâm !
Đêm đêm nếu biết buồn như vậy
Đúng lúc mi kêu ta sẽ ngâm !!!
đọc: 55
ngày: January 9th, 2019
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Lâm Trung Phú
tựa đề đọc
» Ly Gia Hậu Tác
86
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhất
58
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhị
56
» Tống Khách kỳ nhất
69
» Tống Khách kỳ nhị
69
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6