submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Văn Đỗ Quyên kỳ nhất »

Văn Đỗ Quyên kỳ nhất

Nguyên tác: Ung Đào

聞杜鵑其一

雍陶

碧竿微露月玲瓏,
謝豹傷心獨叫風。
高處已應聞滴血,
山榴一夜幾枝紅。

Văn Đỗ Quyên kỳ nhất

Ung Đào

Bích can vi lộ nguyệt linh long,
Tạ báo thương tâm độc khiếu phong.
Cao xứ dĩ ưng văn trích huyết,
Sơn lưu nhất dạ kỷ chi hồng.

Chú thích: 1/ Đỗ quyên, tên chim, là con chim cuốc bên VN ta. Theo tích xưa, Đỗ Vũ là vua nước Thục đời Xuân Thu. Khi nước Tần thôn tính nước Thục, Đỗ Vũ hoá thành chim cuốc, suốt ngày kêu quốc quốc đến thổ huyết. 2/ Tạ báo, là tên khác của đỗ quyên, cũng là con chim cuốc của VN ta.

Dịch nghĩa:

Nghe Tiếng Chim Cuốc Kêu kỳ 1

Cành biếc, móc thưa, trăng sáng lung linh; một con chim cuốc kêu trong gió giọng thương tâm. Ở trên cao đó nghe được chim giỏ máu; sau một đêm cây lựu rừng có vài cành đỏ máu.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Trăng lung linh móc thưa cành biếc
Chim cuốc kêu gió tiếp thảm thương
Trên cao giỏ máu nghe rành
Qua đêm lựu núi đỏ cành máu tươi.

--Bản dịch của Viên Thu--

Sương thưa, trăng lấp lánh cành cây,
Trong gió cuốc kêu thảm lạc loài.
Trên chốn cao nghe chim giỏ máu,
Qua đêm mấy nhánh lựu hồng tươi.

-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Sương thưa trúc biếc ánh trăng trong
Thảm thiết tiếng quyên trong gió nồng !
Nghe được chốn cao họng giỏ máu
Một đêm lựu núi mấy cành hồng !!!

đọc: 73
ngày: January 9th, 2019
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Lâm Trung Phú
tựa đề đọc
» Ly Gia Hậu Tác
85
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhất
58
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhị
55
» Tống Khách kỳ nhất
67
» Tống Khách kỳ nhị
68
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6