submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhị »

Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhị

Nguyên tác: Ung Đào

訪友人幽居其二

雍陶

莎深苔滑地無塵,
竹冷花遲剩駐春。
盡日弄琴誰共聽,
與君兼鶴是三人。

Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhị

Ung Đào

Ta thâm đài hoạt địa vô trần,
Trúc lãnh hoa trì thặng trú xuân.
Tận nhật lộng cầm thuỳ cộng thính,
Dữ quân kiêm hạc thị tam nhân.

Dịch nghĩa:

Thăm Bạn Ở Ẩn kỳ 2

Cỏ gấu rậm rạp, rêu trơn, đất không có bụi; tre lạnh, hoa nở chậm là những thứ còn sót lại khi xuân hết. Chơi đàn suốt ngày ai cùng nghe; với ông và hạc thành ba người.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Đất không bụi rêu trơn cỏ rậm
Tre lạnh tanh hoa chậm níu xuân
Ai nghe lồng lộng tiếng đàn
Tôi ông và hạc tam nhân rõ ràng.

--Bản dịch của Viên Thu--

Đất không bụi, cỏ rậm rêu trơn,
Xuân hết, còn hoa muộn trúc hàn.
Ai cũng nghe đàn vang sớm tối,
Chúng mình với hạc rõ tam nhơn.

-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Rêu trơn cỏ rậm bụi không sa
Trúc lạnh hoa còn xuân chớ qua !
Suốt buổi chơi đàn ai thưởng thức
Với anh cùng hạc đúng là ba !!!
đọc: 55
ngày: January 7th, 2019
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Lâm Trung Phú
tựa đề đọc
» Ly Gia Hậu Tác
85
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhất
58
» Tống Khách kỳ nhất
67
» Tống Khách kỳ nhị
68
» Văn Đỗ Quyên kỳ nhất
74
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6