submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhất »

Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhất

Nguyên tác: Ung Đào

訪友人幽居其一

雍陶

落花門外春將盡,
飛絮庭前日欲高。
深院客來人未起,
黃鸝枝上啄櫻桃。

Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhất

Ung Đào

Lạc hoa môn ngoại xuân tương tận,
Phi nhứ đình tiền nhật dục cao.
Thâm viện khách lai nhân vị khởi,
Hoàng ly chi thượng trác anh đào.

Dịch nghĩa:

Thăm Bạn Ở Ẩn kỳ 1

Hoa rơi ngoài cửa xuân sắp hết; tơ bay trước sân, mặt trời đang lên cao. Nhà thâm sâu khách tới chủ chưa thức giấc; chim vàng anh trên cành đang mổ ăn trái anh đào.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Hoa rơi ngoài cửa xuân gần hết
Mặt trời lên tơ trước sân bay
Khách thăm chủ vẫn ngủ say
Chim vàng anh kiếm ăn cây anh đào.

--Bản dịch của Viên Thu--

Xuân hết, hoa tàn ngoài cửa rơi,
Nắng cao, liễu phất trước sân ngời.
Viện sâu khách tới người chưa dậy,
Chim mổ anh đào trên nhánh cây.

-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Hoa rơi ngoài cửa xuân gần hết
Tơ phất trước sân nắng đã cao !
Khách đến nhà rồi chủ chửa thức
Hoàng oanh trên nhánh mổ anh đào !!!
đọc: 65
ngày: January 7th, 2019
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Lâm Trung Phú
tựa đề đọc
» Ly Gia Hậu Tác
94
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhị
63
» Tống Khách kỳ nhất
78
» Tống Khách kỳ nhị
75
» Văn Đỗ Quyên kỳ nhất
80
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6