submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Thính Đàn Trầm Tương »

Thính Đàn Trầm Tương

Nguyên tác: Ung Dụ Chi

聽彈沈湘

雍裕之

賈誼投文吊屈平,
瑤琴能寫此時情。
秋風一奏沈湘曲,
流水千年作恨聲。

Thính Đàn Trầm Tương

Ung Dụ Chi

Giả Nghị đầu văn điếu Khuất Bình,
Dao cầm năng tả thử thời tình.
Thu phong nhất tấu Trầm Tương khúc,
Lưu thuỷ thiên niên tác hận thanh.

Chú thích: 1/ Trầm Tương khúc, tức khúc đàn nói về người trầm mình ở sông Tương, chỉ Khuất Nguyên. 2/ Giả Nghị (201-169), người thời Hán Văn Đế, tuổi trẻ tài cao, vua trọng dụng cho làm chức bás sĩ, lại nâng lên hàng Thái trung đại phu. Bọn quyền thần ganh ghét kiếm cớ đày ông ra Trường Sa, ông chết tại đây khi tuổi mới 33. 3/ Khuất Bình, còn gọi là Khuất Nguyên (343-287), người nước Sở cuối thời Chiến Quốc. Ông là người có chí khí, đang giữ chức Tam lư đại phu bọn quyền thần ganh ghét kiếm cớ đày ông ra vùng Giang Nam. Ông vượt sông Tương, khi qua sông Mịch La ông phẫn uất nhảy xuống tự vẫn.

Dịch nghĩa:

Nghe Đàn Khúc Trầm Tương

Giả Nghị viết bài văn thương tiếc Khuất Bình; nay đàn ngọc diễn tả tình cảm bài văn lúc đó. Gió thu [giúp đàn] tấu bài Trầm Tương khúc; nước chảy ngàn năm róc rách tiếng hận sầu [như phụ hoạ].

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Thương Khuất Bình làm văn họ Giả
Đàn ngọc dao nay tả bài xưa
Trầm Tương khúc gió thu đưa
Ngàn năm nước chảy tiếng như hận sầu.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Điếu Khuất Nguyên văn Giả Nghị buồn
Tình này đàn ngọc rắt reo buông.
Gió thu hòa điệu Trầm Tương khúc
Tiếng hận ngàn năm nước cuốn luôn.

--Bản dịch của Viên Thu--

Giả Nghị làm văn điếu Khuất Bình,
Hôm nay đàn ngọc diễn âm thanh.
Gió thu hòa tấu Trầm Tương khúc,
Nước chảy ngàn năm réo hận tình.

-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Giả Nghị viết bài khóc Khuất Bình
Xa nghe đàn tả lúc thương tình !
Gió thu hòa tấu "Trầm Tương khúc"
Tiếng nước ngàn năm hận mãi sinh !!!
đọc: 78
ngày: January 7th, 2019
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Lâm Trung Phú
tựa đề đọc
» Cung Nhân Tà
62
» Giang Thượng Văn Viên
71
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6