submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Giang Thượng Văn Viên »

Giang Thượng Văn Viên

Nguyên tác: Ung Dụ Chi

江上聞猿

雍裕之

楓岸月斜明,
猿啼旅夢驚。
愁多腸易斷,
不待第三聲。

Giang Thượng Văn Viên

Ung Dụ Chi

Phong ngạn nguyệt tà minh,
Viên đề lữ mộng kinh.
Sầu đa trường dị đoạn,
Bất đãi đệ tam thanh.

Dịch nghĩa:

Trên Sông Nghe Tiếng Vượn

Bên bờ trồng phong trăng lặn sáng; tiếng vượn kinh động giấc mộng của khách xa nhà. Buồn nhiều lòng dễ đứt; không chờ đến tiếng thứ ba.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Bên bờ trồng phong trăng sáng lặn
Tiếng vượn kêu kinh mộng khách du
Buồn nhiều lòng dễ thương đau
Không chờ ba tiếng lòng sầu tả tơi.

--Bản dịch của Viên Thu--

Trăng bờ phong sáng lại sang mờ,
Tiếng vượn làm kinh mộng khách xa.
Buồn quá dễ làm lòng quặn thắt.
Thảm thê ba tiếng chẳng mong chờ.

--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--

Bờ phong ánh trăng tà
Vượn kêu kinh mộng dứt.
Buồn nhiều lòng dễ đứt
Không chờ tiếng thứ ba.

-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Phong rực sáng , trăng tà
Vượn kêu tỉnh mộng ra !
Buồn nhiều lòng dễ thắt
Không đợi tiếng sang ba !!!
đọc: 87
ngày: January 7th, 2019
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Lâm Trung Phú
tựa đề đọc
» Cung Nhân Tà
67
» Thính Đàn Trầm Tương
88
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6