submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Kinh Lỗ, tế Khổng Tử nhi thán chi »

Kinh Lỗ, tế Khổng Tử nhi thán chi

Nguyên tác: Đường Huyền Tông经鲁祭孔子而叹之

唐玄宗

夫子何为者
栖栖一代中
地犹鄹氏邑
宅即鲁王宫
叹凤嗟身丕
伤麟怨道穷
今看两楹奠
当與梦时同

Kinh Lỗ, tế Khổng Tử nhi thán chi

Đường Huyền Tông

Phu tử hà vi giả?
Thê thê nhất đại trung
Địa do Châu thị ấp
Trạch tức Lỗ vương cung
Thán phượng ta thân bĩ
Thương lân oán đạo cùng
Kim khan lưỡng doanh điện
Đương dữ mộng thời đồng

--Dịch nghĩa--

Đi qua nước Lỗ, tế Khổng Tử mà than thở

Phu tử đã trở thành nhà gì?
Dừng chân, dừng chân trong một đời
Đất thuộc ấp Châu Thị
Nhà ở thuộc cung vua Lỗ
Khổ tiếc phượng, than thân
Thương xóm giềng, oán đạo tận
Nay thấy hai ngôi điện
Thật và mộng cùng như nhau.

--Bản dịch của Trần Trọng Kim--

Khổng phu tử đã làm gì,
Một đời vội vã đi về những đâu.
Quê hương ở ấp họ Châu,
Nhà xưa cung điện Lỗ hầu bao vi.
Than thân tiếc phượng lâm nguy,
Thương lân oán đạo suy vi khốn cùng.
Nay xem miếu mạo tôn sung,
Rõ như trong mộng thật không khác gì !

-- Bản dịch của NguyễnTâmHàn --

Ngài thành gì Phu Tử ?
Bươn chải suốt cuôc đời
Quê hương đất Châu Thị
Vùng nước Lỗ xa vời

Tiếc phượng, ta thống khổ
Thương người, giận đạo suy
Hai ngôi điện nằm đó
Mộng , thực chẳng khác gì

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Khổng Phu Tử ông làm gì thế ?
Cả cuộc đời du thuyết không công
Ấp Châu quê quán của ông
Nơi nền nhà cũ Lỗ cung cũng tàn
Than thân phượng trong cơn bĩ cực
Thương kỳ lân trong lúc đạo cùng
Giữa hai cột, đồ cúng ông
Hẳn so với mộng, chắc không khác gì ?

--Bản dịch của Trần Trọng San--

Vì sao mà phu-tử,
Long đong cả một đời ?
Ấp Châu vẫn còn đó;
Cung Lỗ chính là nơi.
Than phượng, thời không gặp;
Thương lân, đạo hết rồi !
Nay trông hai cột trụ,
Ngỡ giống mộng xưa thôi.

--Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu--

Trọng Ni sao thế nhỉ ?
Một kiếp chẳng ung dung.
Quê cũ là Trâu ấp,
Nhà xưa ấy Lỗ cung.
Thương lân than đạo khốn,
Tiếc phượng giận thân cùng.
Tế vật trong đền miếu,
Khác gì giấc mộng chung !

--Bản dịch của Anh Nguyên--

Khổng phu tử bởi cớ gì ?
Một đời lận đận chẳng khi an nhàn !
Ấp Châu, quê cũ rõ ràng,
Cung vua Lỗ, chổ họ hàng ở xưa.
Than cho phượng, gặp cay chua,
Thương Lân, hận đạo sớm trưa đã tàn.
Tế, hai dẫy cột thẳng hàng,
Như trong giấc mộng, hiện đang đứng nhìn…

-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Phu Tử làm gì hở ?
Cả đời đi khắp vùng !
Đất nằm Châu thị ấp
Nhà thuộc Lỗ vương cung .
Giận phượng than thân khốn
Đau lân hận đạo cùng !
Hai ngôi điện đã thấy
Thực với mộng đồng chung !!!đọc: 1460
ngày: March 20th, 2013
gởi: Hoa Sơn - Last updated by Lâm Trung Phú
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6