submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Vọng Lư Sơn bộc bố »

Vọng Lư Sơn bộc bố

Nguyên tác: Lý Bạch望庐山瀑布

李白

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。
飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

Vọng Lư Sơn bộc bố

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

--Dịch Nghĩa--

Ánh nắng chiếu rọi trên sông Hương Lô sinh ra khói tía
Từ xa ngắm cảnh thác núi treo trước con sông này
Thác nước chảy như bay xuống từ ba ngìn trượng
Ngỡ như là dải Ngân Hà lạc khỏi chín tầng mây

--Bản dịch của Tương Như--

Xa ngắm thác núi Lư

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này:
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.

--Bản dịch của SongNguyễn HànTú--

Nắng xuyên khói tím mơ màng
Xa trông thác núi Lư Hương lạ lùng
Ba ngàn thước giữa không trung
Ngỡ dòng nước đổ tự sông Ngân Hà

--Bản dịch của Anh Nguyên--

Ngắm thác Lư-Sơn

Hương-Lư nắng chiếu khói hồng,
Thác như giải lụa trên dòng sông xanh.
Bay ba nghìn thước xuống nhanh,
Tưởng sông Ngân rớt trời xanh chín tầng...

--Bản dịch của Lâm trung Phú --

Khói núi Hương Lô tím nắng mai
Xa nhìn thác cuộn trước sông dài .
Cao ba nghìn thước tuôn bay xuống
Ngỡ dải Ngân Hà rớt khỏi mây !!

--Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời chiếu Hương Lô khói tía
Ngắm từ xa thác tựa sông treo
Dòng ba ngàn thước cao gieo
Ngỡ Ngân hà tuột xuống theo chín tầng

--Bản dịch của Trần Trọng San--

Nắng chiếu Lư sơn tỏa khói tím;
Xa trông sông nước thác chơi vơi.
Bay trôi thẳng xuống ba ngàn thước,
Ngỡ giải sông Ngân rớt chín trời.

--Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu--

Hương Lô nắng dọi khói hồng xây,
Xa trước dòng sông thác Bộc đầy.
Bay thẳng xuống ba ngàn thước thẳm,
Ngỡ sông Ngân tuột chín tầng mây.

--Bản dịch của Chi Điền--

Mặt trời chiếu núi Lô-Hương,
Một làn khói tía từ sườn bốc lên.
Xa nhìn dòng thác phía trên,
Ào ào mước đổ từ ven lưng trời.
Ngân-Hà sông nước đầy vơi,
Chín tầng mây thẳm rơi vào trần gian.

--Bản dịch của Phụng Hà --

Khói tía Hương Lô nắng hồng pha,
Thác lững lờ treo trước sông xa.
Ba nghìn thước cao nước tuôn xuống,
Ngỡ chín cung làm rớt Ngân Hà.

--Bản dịch của Hoa Sơn--

Mặt trời rọi tím Hương Lô
Xa trông thác nước cuộn xô đầu ghềnh
Ba nghìn trượng nước tuôn rền
Ngỡ dòng thiên thuỷ vượt xuyên Ngân Hà

--Bản dịch của Huyền Thanh Lữ--

Trời chiếu Lư Hương sinh khói tím,
Xa nhìn treo thẳng trước đeo sông.
Bay tuôn xuống dưới ba ngàn thước,
Ngỡ đấy ngân hà rớt từng không.


đọc: 12555
ngày: November 14th, 2012
gởi: Hoa Sơn - Last updated by Nguyễn Minh
tựa đề đọc
» “Bạch Vân Ca” Tặng Lưu Thập Lục Quy Sơn
1638
» Anh Vũ châu
3386
» Ðáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân
2518
» Ô dạ đề
3688
» Ô Thê Khúc
2773
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6