submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Nhuận Châu Thính Mộ Giác »

Nhuận Châu Thính Mộ Giác

Nguyên tác: Lý Thiệp

潤州聽暮角
李涉

江城吹角水茫茫
曲引邊聲怨思長
驚起暮天沙上雁
海門斜去二三行

Nhuận Châu Thính Mộ Giác

Lý Thiệp

Giang thành xuy giác thủy mang mang
Khúc dẫn biên thanh oán tứ tràng
Kinh khởi mộ thiên sa thượng nhạn
Hải môn tà khứ nhị tam hàng

Chú thích: 1/ Nhuận châu, địa danh đời Đường, nay là thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. 2/ Hải Môn, địa danh đời Đường, nay là huyện Hải Môn, tỉnh Giang Tô.

--Dịch nghĩa: --

Chiều Nghe Tiếng Tù Và Ở Thành Nhuận Châu

Trong cảnh sông nước man mác buổi chiều tà, thành bên sông vừa trỗi lên một khúc tù và.
Cung điệu đầy nỗi ai oán của kiếp sống nơi quan ải.
Làm kinh động đàn nhạn trên bãi cát.
Chúng bay về hướng Hải Môn hai ba hàng.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Thành bên sông tù và vừa trỗi
Khúc biên cương đầy nỗi nhớ nhà
Hoảng kinh lũ nhạn bên sa
Hải Môn nhắm hướng bay ba hàng rồi

--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--

Thành sông tù vọng nước mang mang
Cung điệu oán than kiếp ải quan.
Kinh động nhạn chiều trên bãi cát
Vụt bay cửa Hải hai ba hàng.

--Bản dịch của Mai Lộc--

Tiếng còi chiều trên sông đồng vọng ,
Cung điệu buồn kiếp sống ải quan .
Giật mình bầy nhạn bãi hoang
Hải Môn vút cánh thành hàng vài bađọc: 688
ngày: May 3rd, 2013
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Mai Lộc
tựa đề đọc
» Kinh Khẩu Tống Chu Trú Chi Hoài Nam
528
» Mục Đồng Từ
972
» Tái Túc Võ Quan
646
» Thính Lân Nữ Ngâm
507
» Thính Đa Mỹ Xướng Ca
490
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6