submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Vọng Nguyệt »

Vọng Nguyệt

Nguyên tác: Lưu Vân

望月
劉雲

天漢涼秋夜
澄澄一鏡明
山空猿屢嘯
林靜鵲頻驚

Vọng Nguyệt

Lưu Vân

Thiên hán lương thu dạ
Chừng chừng nhất kính minh
Sơn không viên lũ khiếu
Lâm tĩnh thước tần kinh

Chú thích: Có bản ghi tác giả là Trương Anh.

--Dịch nghĩa: --

Ngắm Trăng

Trên sông Ngân hà trong bầu trời thu mát mẻ,
có một tấm gương [tròn] trong veo, sáng vằng vặc.
Trong núi vắng, lâu lâu lại có tiếng vượn hú.
Trong rừng yên lặng, chim thước luôn luôn sợ sệt [vì trăng sáng quá].

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Dải Ngân hà đêm thu mát mẻ
Một gương tròn sáng tỏ lung linh
Vượn kêu núi vắng inh inh
Rừng yên chim thước giật mình sợ trăng

--Bản dịch của Viên Thu--

Sông Ngân thu rạng giữa đêm thanh,
Một tấm gương trong sáng rõ rành.
Non vắng, đôi khi nghe vượn hú,
Rừng yên, chim thước vẫn thường kinh.

-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Sông Ngân đêm thoáng mát
Gương sáng thật lung linh !
Núi vắng vượn gào hú
Rừng yên thước giật mình--

-- Bản dịch của Mai Lộc --

Đêm thanh mát Ngân Hà một dãi ,
Một gương tròn lộng lẫy chênh vênh .
Núi sâu vượn hú rền rền ,
Giật mình thước động rừng yên trăng ngà .đọc: 979
ngày: October 20th, 2013
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Mai Lộc
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6