submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ »

Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ

Nguyên tác: Vi Ứng Vật

寄全椒山中道士
韋應物

今朝郡宅冷,
忽念山中客。
澗底束荊薪,
歸來煮白石。
欲持一瓢酒,
遠慰風雨夕。
落葉滿空山,
何處尋行蹟?

Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ

Vi Ứng Vật

Kim triêu quận trạch lãnh,
Hốt niệm sơn trung khách.
Giản để thúc kinh tân,
Quy lai chử bạch thạch.
Dục trì nhất biều tửu,
Viễn uỷ phong vũ tịch.
Lạc diệp mãn không sơn,
Hà xứ tầm hành tích?

--Bản dịch của Trần Trọng Kim:--

Thư gửi cho đạo sĩ ở trong núi Toàn Tiêu

Sáng nay quận thự lạnh lùng,
Trạnh niềm nhớ khách ở trong núi rừng.
Dưới khe nhặt củi lăng nhăng,
Đem về bên đá nhì nhằng nấu đun.
Muốn đem tặng hủ rượu ngon,
Để khi mưa gió giải buồn hôm nay.
Rừng không lá rụng đầy nơi,
Biết đâu hành tích mà sai người tìm.

--Bản dịch của Phụng Hà:--

Sáng nay quận thự lạnh,
Chạnh nhớ khách núi rừng.
Bờ khe gom nhặt củi,
Cạnh đá đốt lửa bùng.
Muốn mang theo bầu rượu,
Gió mưa an ủi cùng.
Non sâu đầy lá rụng,
Nơi nao kiếm hành tung?

-- Bản dịch của Viên Thu --

Gửi đạo sĩ núi Toàn Tiêu

Bài 1

Sáng nay ngoài quận lạnh,
Nhớ khách núi xa xôi.
Với củi gai gom lại,
Bên bờ đá nấu thôi.
Rượu ta dành một hủ,
Mưa bác nhậu vài bôi.
Lá rụng đầy non vắng ,
Người đâu mất biệt rồi!

Bài 2

Ngoài quận giá hàn lúc sớm mơi,
Chạnh lòng nhớ khách núi đơn côi.
Xuống khe nhặt củi gai gom lại,
Lên bãi tìm bàn đá nấu thôi.
Ta biếu rượu ngon tràn một hủ,
Bác dành mưa tối nhậu vài bôi.
Ơ hay,lá rụng đầy non vắng,
Tìm thấy người đâu,biệt tích rồi!

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Sáng nay trong quận đường lạnh giá
Nhớ người trong núi đá mà e
Củi gai đang kiếm dưới khe
Bếp kê đá trắng, đem về nấu ăn
Muốn mang một bầu căng rượu mạnh
An ủi người đêm lạnh gió mưa
Lá rơi rừng vắng gió đùa
Lối mòn che hết, chân đưa nẻo nào ?

--Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu--

Quận trai mai sớm lặng,
Chợt nhớ người non vắng.
Nhặt củi dưới khe xanh,
Đun lò bên khói trắng.
Muốn đem rượu một bầu,
An ủi đêm mưa nặng.
Lá rụng khắp rừng hoang,
Dấu người đâu kiếm đặng.

Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ

Nguyên tác: Vi Ứng Vật

寄全椒山中道士
韋應物

今朝郡宅冷,
忽念山中客。
澗底束荊薪,
歸來煮白石。
欲持一瓢酒,
遠慰風雨夕。
落葉滿空山,
何處尋行蹟?

Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ

Vi Ứng Vật

Kim triêu quận trạch lãnh,
Hốt niệm sơn trung khách.
Giản để thúc kinh tân,
Quy lai chử bạch thạch.
Dục trì nhất biều tửu,
Viễn uỷ phong vũ tịch.
Lạc diệp mãn không sơn,
Hà xứ tầm hành tích?

--Bản dịch của Trần Trọng Kim:--

Thư gửi cho đạo sĩ ở trong núi Toàn Tiêu

Sáng nay quận thự lạnh lùng,
Trạnh niềm nhớ khách ở trong núi rừng.
Dưới khe nhặt củi lăng nhăng,
Đem về bên đá nhì nhằng nấu đun.
Muốn đem tặng hủ rượu ngon,
Để khi mưa gió giải buồn hôm nay.
Rừng không lá rụng đầy nơi,
Biết đâu hành tích mà sai người tìm.

--Bản dịch của Mai Lộc--

Sáng nay quận đường trời giá lạnh ,
Chạnh nhớ người cô quạnh rừng sâu .
Dưới khe nhặt củi , dãi dầu ,
Lò kê trên đá vùi đầu thổi cơm .
Ta muốn mang rượu ngon một hủ ,
Chút hương nồng ấp ủ đêm mưa .
Ngập rừng lá đổ gió lùa ,
Nơi nao biết dấu mà đưa đến ngưòi ?đọc: 1232
ngày: May 13th, 2013
gởi: Phụng Hà - Last updated by Mai Lộc
tựa đề đọc
» Bề Cổ Hành
988
» Cố Nhân Trùng Cửu Nhật Cầu Quất Thư Trung Hí Tặng
1173
» Cửu nhật
1228
» Cửu Nhật
1108
» Cửu Nhật
962
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6