submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« » « »
» Hồ
256
» Thương tiếc ban đầu
270
» Bạn là ai
450
» Tôi mơ
418
» Ánh sáng
525
» Niềm vui
535
» TẠM BIỆT
486
» MỘT THÒI
471
» Lời gọi
604
» Thượng đế nơi đâu
778
» Khóc tình xa
4410
» Chân lý
4118
» Tìm đạo nơi ta
4006
» Chút kỷ niệm buồn
3869
» Hoa bông may
3824
» Tình Thiên Thu
3771
» Nghìn trùng con gió bay
3562
» Trời cho em đẹp
3485
» Động trăng sao
3204
» Cuồng ca kỳ IV
3017
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6