submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« » « »
» Hồ
307
» Thương tiếc ban đầu
321
» Bạn là ai
489
» Tôi mơ
445
» Ánh sáng
552
» Niềm vui
563
» TẠM BIỆT
516
» MỘT THÒI
494
» Lời gọi
627
» Thượng đế nơi đâu
799
» Khóc tình xa
4448
» Chân lý
4142
» Tìm đạo nơi ta
4054
» Chút kỷ niệm buồn
3903
» Hoa bông may
3846
» Tình Thiên Thu
3801
» Nghìn trùng con gió bay
3585
» Trời cho em đẹp
3512
» Động trăng sao
3224
» Cuồng ca kỳ IV
3037
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6