submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« » « »
» Ngậm ngùi
51
» Lời cho con
47
» Bên gốc liễu
52
» SẮC THU
37
» Hồ
397
» Thương tiếc ban đầu
402
» Bạn là ai
569
» Tôi mơ
533
» Ánh sáng
620
» Niềm vui
634
» Khóc tình xa
4542
» Chân lý
4207
» Tìm đạo nơi ta
4143
» Chút kỷ niệm buồn
4002
» Hoa bông may
3920
» Tình Thiên Thu
3890
» Nghìn trùng con gió bay
3670
» Trời cho em đẹp
3581
» Động trăng sao
3300
» Cuồng ca kỳ IV
3116
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6