submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« » « »
» SẮC THU
2
» Hồ
341
» Thương tiếc ban đầu
348
» Bạn là ai
518
» Tôi mơ
470
» Ánh sáng
577
» Niềm vui
588
» TẠM BIỆT
544
» MỘT THÒI
518
» Lời gọi
660
» Khóc tình xa
4483
» Chân lý
4166
» Tìm đạo nơi ta
4087
» Chút kỷ niệm buồn
3940
» Hoa bông may
3873
» Tình Thiên Thu
3835
» Nghìn trùng con gió bay
3616
» Trời cho em đẹp
3535
» Động trăng sao
3250
» Cuồng ca kỳ IV
3064
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6