submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« » « »
» Hồ
233
» Thương tiếc ban đầu
247
» Bạn là ai
422
» Tôi mơ
398
» Ánh sáng
502
» Niềm vui
517
» TẠM BIỆT
466
» MỘT THÒI
452
» Lời gọi
586
» Thượng đế nơi đâu
757
» Khóc tình xa
4387
» Chân lý
4099
» Tìm đạo nơi ta
3974
» Chút kỷ niệm buồn
3844
» Hoa bông may
3805
» Tình Thiên Thu
3755
» Nghìn trùng con gió bay
3543
» Trời cho em đẹp
3464
» Động trăng sao
3188
» Cuồng ca kỳ IV
2999
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6