NỢ T̀NH

Anh c̣n nợ em trái tim nguyên thủy
Thuở Adam chỉ biết có Eva
Anh c̣n nợ em dỗi hờn thơ dại
Sao chẳng t́m nhau cho trọn yêu đầu

Em c̣n nợ anh vai gầy tóc xơa
Trắng tinh khôi đôi vạt áo t́nh chung
Em c̣n nợ anh t́nh tơ óng ả
Chiếc kén vô ưu thắm đượm hương nồng

Ta c̣n nợ nhau t́nh yêu biển cả
Vá tim đau bằng nỗi nhớ khôn cùng
Nợ oằn vai , nợ ngập đầu vẫn trả
Vẫn nghe thương món nợ lớn mênh mông...

Song Linh