MÙA XUÂN LƯU LẠC

Giêng buốt giá ru đào say giấc ngủ
Ngọn đông phong lũ lượt kéo nhau về
Mùa Xuân nơi đâu sao lạnh tái tê
Đêm trở giấc vô đề câu thơ cũ ...

Tháng Hai tới , phong lan rồi cũng trổ
Tết tha hương réo gọi ước mơ hồng
Cũng rượu nồng , pháo đỏ , bánh chưng xanh
Sao bỗng dưng gió đông làm cay mắt !...

Song Linh/ LXT