Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12

Thread: Đi Ct Tm Vng

 1. #11
  Junior Member Bch Khuyn's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Posts
  46
  • Cuộc đời sắc sắc khng khng

   "Theo sch Vng Sinh Yếu Tập của đức tăng thống Huệ Tm th cho d c ni đến thập lạc tức mười điều vui thỏa để ca ngợi ci Tịnh Độ th chỉ mới lm ci việc kể sơ sơ về một sợi lng trn chn bộ lng b. Mười điều vui thỏa ấy l ci vui “thnh chng lai nghnh”, ci vui “lin hoa sơ khai”, ci vui “thn tướng thần thng”, ci vui “ngũ diệu cảnh giới”, ci vui “khoi lạc v thoi”, ci vui “dẫn tiếp kết duyn”, ci vui “thnh chng cu hội”, ci vui “kiến Phật văn php”, ci vui “ty tm cng Phật” v ci vui “tăng tiến Phật đạo”. Đất trn ci Tịnh Độ l lưu ly, đường trn Tịnh Độ do những sợi dy vng dệt lại m thnh. Mặt đất tiếp liền nhau, khng thấy bến bờ. Mỗi một khu vực trn đ đều c năm trăm ức cung điện lu đi lm bằng bảy thứ qu gi : kim, ngn, lưu ly, pha l, xa cừ, san h, m no mỗi giường nằm cẩn đầy chu bu đều c những lớp vải vc tuyệt đẹp trải ln. Trong điện trn lầu c khng biết cơ man no cc vị thần tin đang cng nhau tấu nhạc, cất tiếng ca ht tn tụng cng đức của Như Lai. Trong sn những giảng đường, tinh x, cung điện, lầu gc đều c hồ tắm mt. Hồ bằng hong kim th dưới đy trải một lớp ct bằng bạch ngn cn hồ lưu ly th c ct thủy tinh. Mặt trước hồ bao phủ bằng một vng sen lấp lnh nh sng, khi gặp ln gi nhẹ lại lay động v sinh ra mun mu mun vẻ. Thm vo đ, những loi chim như vịt trời, ngỗng, uyn ương, hạc, khổng tước, anh vũ, gi-lăng-tần-gia (loi chim c khun mặt mỹ nhn v giọng ca thnh tht) cũng như những giống chim c trăm sắc qu, ngy đm khng ngừng cất tiếng lảnh lt để ngợi ca Đức Phật. Thế nhưng cho d tiếng ht c ngọt ngo đến đu, nếu trn đ tập họp đng đảo chim chc như thế ny th quả l c hơi ồn o.

   Những khoảnh rừng bn hồ hay cạnh bờ sng ton loại cy qu gi. Lm cy bằng vng ta, cnh bạch ngn, hoa san h, tất cả soi bng trn mặt nước trong như gương. Trn tầng trời rộng, khng c g ngoi những sợi dy bu đong đưa khng biết bao nhiu l quả chung cũng l bu vật, vang vọng thanh m của Phật php nhiệm mầu. Ngoi ra cn biết bao nhiu nhạc kh lạ lng, khng cần người đnh cũng pht ra tiếng v lan mi về xa trn bầu trời trong vắt, hư khng......"

   Cơn gi v tnh thổi qua bay cả chiếc khăn chong hờ trn cổ, nng lng tng lm rơi quyển sch trn tay. Đang loay hoay chong lại chiếc khăn, ci xuống nhặt quyển sch, bắt gặp t o c sa trước mắt mnh. Nng vội vng chấp tay đảnh lễ vị đạo sư vừa nhặt hộ quyển sch, v cng bng hong kinh ngạc khi bắt gặp nh mắt của vị đạo sư trong khun vin trường Đại Học Phật Gio ở Ấn Độ đang chuẩn bị một buổi thuyết giảng trang trọng cho mọi tầng lớp tăng ni v sinh vin ...đ chẳng ai khc hơn l nh mắt của Khuất Nguyn
   Mấy chục năm tri qua, nng biết chắc rằng nng khng nhầm lẫn. Lng nng thong cht xt xa khi bắt gặp ci nhn ngờ ngợ của vị đạo sư
   Nhưng niềm vui lớn hơn đ khuất lấp nỗi xt xa ấy

   "The Strong calm person is always loved & revered . He is like a shade giving tree in the thirsty land or a sheltering rock in the storm"

   Bồ Tt M Minh ni :
   "Như nước biển nhn gi m sng động, tướng nước tướng gi khng xa rời nhau, m nước chẳng phải tnh động. Nếu gi dừng lặng th tnh động ắt dừng, tnh ướt vẫn khng hoại. Tự tnh tm thanh tịnh của chng ta cũng lại như thế, nhn gi v minh m động, tm cng v minh đều khng hnh tướng, khng xa rời nhau m tm, tnh n khng phải l động . Nếu v minh diệt th ci tương tục ắt diệt. Lc đ tr tnh khng hư hoại"

   Khng khc của Lục Tổ, Bồ tt cũng nhấn mạnh ở chỗ

   "Như gi y nơi nước m c tướng động , nếu nước diệt th tướng gi đoạn tuyệt, khng c chỗ nương tựa, do nước chẳng diệt nn tướng gi được tương tục. Chỉ c gi diệt nn tướng động theo đ m diệt, chẳng phải nước diệt
   V minh cũng vậy, y nơi tm thể m động, nếu tm thể diệt đ th chng sanh đoạn tuyệt, khng c chỗ nương tựa, v tm thể chẳng diệt nn tm được tương tục. Chỉ ci si diệt nn tm tướng theo đ m diệt, chứ khng phải tm tr diệt"

   "The Strong calm person is always loved & revered",
   Chnh v tấm gương của Khuất Nguyn đ đnh thức niềm tin trong tm nng

   Php Phật su mầu chẳng g hơn,
   Trăm ngn mun kiếp kh được gặp.
   Nay con nghe thấy vng gn giữ,
   Nguyện hiểu nghĩa chơn đức Thế Tn.

 2. #12
  Junior Member Bch Khuyn's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Posts
  46
  • "nghĩa chơn Đức Thế Tn" hay ni r hơn l nghĩa Phật tnh :

   Tự thể tướng chn như ở nơi tất cả phm phu, Thanh văn, Duyn
   gic, Bồ tt, chư Phật, khng c thm bớt, khng phải m trước
   c sanh, khng phải m sau c diệt, cứu cnh thường hằng, xưa
   nay tự tnh đầy đủ tất cả cng đức

   Ni rằng:

   1.V c nghĩa đại tr tuệ quang minh
   2.V c nghĩa soi khắp php giới
   3.V c nghĩa nhận biết chn thật
   4.V c nghĩa tự tnh thanh tịnh tm
   5.V c nghĩa thường lạc ng tịnh
   6.V c nghĩa thanh lương bất biến tự tại

   Đầy đủ Phật php như thế qu số ct sng Hằng, khng la, khng
   đoạn, khng khc, khng thể nghĩ bn, cho đến v cc nghĩa đầy
   đủ khng thể thiếu nn gọi l Như Lai Tng, cũng gọi l Như Lai
   Php Thn

   Php nhiễm từ v thủy đến nay hun tập khng dứt, cho đến được thnh Phật th c dứt. Cn php tịnh hun tập th tột đời vị lai khng c đoạn dứt. Nghĩa ny thế no ? Bởi v php chn như thường hun tập nn vọng tm phải diệt, Php thn được hiển hiện, khởi dụng hun tập nn khng c dứt

   Th thi hy sống hết lng với nhau

   Kinh Lăng Nghim Đức Phật ni

   "A Nan, ng hy xem cc tướng biến ha ny, nay ti đều trả về bản nhơn của n. Thế no l bản nhơn? A Nan, cc tướng biến ha ny, sng trả về cho Mặt Trời. V sao ? V nếu khng Mặt Trời th khng sng. Nguyn nhơn ci sng thuộc về Mặt Trời cho nn trả về cho Mặt Trời. Ci tối trả về cho đm khng trăng, thng suốt trả về cho cửa, ngăn bt trả về cho tường vch, sắc duyn trả về cho phn biệt,
   rỗng trống trả về cho hư khng, m mịt trả về cho bụi, trong sng trả về cho trời tạnh
   Tất cả vật c ra trong thế gian đều khng ngoi cc thứ ny
   Cn tnh thấy sng suốt của ng thấy tm thứ kia, ng muốn trả
   n về đu ? V sao ? V nếu trả về cho sng, th khi tối đến cũng khng thấy tối . Tuy sng tối mỗi mỗi đều sai khc, nhưng ci thấy khng sai khc
   Cc thứ c thể trả về được, tự nhin chẳng phải ng . Ci ng khng thể trả về được , chẳng phải ng th l g ? Ắt biết tm ng vốn nhiệm mầu thanh tịnh sng suốt m ng tự m muội, bỏ mất tnh bản nhinđnh chịu lun hồi thường bị tri nổi chm đắm trong sanh tử . Thế nn Như Lai ni l đng thương xt vậy"

   Điều m Vin Chi nhận thức được rằng cc php ở thế gian như huyển như ha khng bền chắc, những tm phn biệt c khng, dng sai, yu ght dường như bỡn cợt chnh mnh

   Trả về, trả hết mun php về bản vị của n, khng cn đối tượng
   th cũng khng c giới hạn của thời gian khng gian, khng c ta
   hay ci của ta. Tất cả chỉ l một , một l tất cả

   "Hy yu như trẻ thơ"

   Ấn tượng su sắc m nng kh thể qun v hon ton khế hợp
   với lời của thiền sư .
   Vin Chi bước xuống sn khấu sau khi trnh diễn xong bi ht
   Nng bất ngờ đứng khựng lại v hai c b gi, một đứa trao cho nng bng hồng, ni nhỏ nhỏ điều g đ m nng khng nghe r
   Đứa cn lại trao cho nng chm bong bng, mn qu qu gi của n trong đm

   -Chu tặng c ....

   Nng m hn v cảm ơn hai đứa,trong lng thật xc động
   Nng đ ht bằng hết một tấm lng gởi đến những người đồng hương chn chất của mnh v c b đ tặng cho nng hết tấm lng của b

   i! Dng sng từ i thanh lương qu !

   Sự chuyển ha trong tm thức l phần thưởng lớn nhất của đời người,từ khổ đau đến hạnh phc, nng đang trực diện với một dng sng v nhận ra sự hiện hữu của mnh

   Cho d người ta vất mọi rc rưởi hay rải hoa thơm, trong lnh hay
   uế dng sng cũng m thầm tiếp nhận m khng sn hận hay yu thương
   Tự lắng sạch mọi cặn b, dẹp sạch mọi uế, ngy đm chan trải dng nước mt lnh tới cho cnh đồng thm xanh, gi mt cho ma h oi bức, sưởi ấm cho ma đng gi lạnh .
   Bnh đẳng, v ngại ,dng sng vẫn m thầm đem hết năng lực chan trải tnh yu thương đến mun loi được an vui v hạnh phc

   Một mu xanh trong suốt
   Phản chiếu dưới bầu trời
   Pha l trong lng nước
   Thật quyến rũ lng ti

   C những điều huyền b
   C tiếng ni diệu kỳ
   Chợt đập vo tm tr
   Trực nhận mối hoi nghi

   Muốn nghe ging sng ni
   Những tiếng ni linh thing
   C bao điều để hỏi
   Từ ging sng dịu hiền

   Bằng tm hồn vắng lặng
   Với mong mỏi đợi chờ
   Mở hồn khng dục vọng
   Khng vọng động nghi ngờ

   Ging sng cho ti biết
   Sng ở khắp mọi nơi
   Qua ni cao, ghềnh thc
   Khi qua biển m khơi

   Khng bng dng qu khứ
   Cũng khng c vị lai
   Ti mĩm cười thch th
   Qun hết nỗi u hoi

   Mọi sự đều hiện tại
   Khng c chi sẽ l
   Thời gian khng trở lại
   Khng c chi đ l

   Khng buồn phiền đau khổ
   Nếu bất chấp thời gian
   Khng lo u hải sợ
   Khi khắc phục thời gian

   Ging sng cho ti biết
   Nt đẹp của hm nay
   Chợt yu đời tha thiết
   Mặc qu khứ tương lai.

   (Muốn Nghe Ging Sng Ni-Bch Khuyn)

   Nng khẻ ni với dng sng rằng
   "C những con người cũng nhằm vo một mục tiu cao đẹp
   D c việc g xảy ra th thi độ của họ cũng khng thay đổi v mắt họ
   vẫn nhắm về mục tiu chung đ, như những dng sng đều hướng ra biển, biển Từ bi v Tr tuệ "

   *Ti liệu trch dẫn
   -Những Đa Hoa Thiền-Dương Đnh Hỷ dịch
   -Luận Đại Thừa Khởi Tn-TS Thch Thanh Từ giảng giải
   -Kinh Thủ Lăng Nghim
   ...

   May 30 2009
   Bch Khuyn
Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •