Một đời mượn chữ rp vần
Khc sơn h tắp trn thn phận người
Một đời ma mỏ tru ngươi
Chỉ xin em một nụ cười ... được khng ?

lqc