Hiện tại v l do an ton cho nn trangchu khng support HTML như xưa.
Cc bạn c thể post nhạc bằng BBCode sau đy:

Chỉ cần copy and paste link MP3 vo giữa MP3 code như v dụ dưới đy

HTML Code:
[MP3]http://url.com/filenhac.mp3[/MP3]
Output:
Nếu cc bạn c nhạc mp3 trong my v cần một server để upload th bạn c thể vo trang web http://www.kiwi6.com
đăng k 1 free acount rồi sau đ upload cc file mp3 ln. Sau đ bấm nt "Share" v chọn "Direct Hotlink"