Yu dấu ơi !

C khi no anh nghĩ chuyện chng mnh
Ngy trỡ về v tnh ta gặp gỡ
Đường tnh nhỏ bước chn son một thưở
Sẽ vui mừng hay ngonh mặt lm ngơ

Ở xứ người em mộng mị dệt thơ
Gom kỹ niệm viết cho tnh hai đứa
Anh cn giữ rất nhiều những lời hứa
Trả lại nha hay l qun hết rồi

Em thường hỏi v sao chưa phai phi
V sao hỡ nhớ từng hồi mi miết
Rồi tự nhũ qu yu anh tha thiết
Pht ban đầu bốn mắt liếc nhn nhau

Biết yu anh lưu luyến đến mai sau
Tnh dạt do hai ma mưa v nắng
Xun vừa tn phượng h nụ xinh xắn
Hồng bầu trời rợp khắp lối ta đi

C bao giờ nghe tiếng gọi thầm th
Si Gn ơi ! dấu yu hỡi ! đợi nh ...Tn Thu 2 Avril 2018