Sn ga chiều thu


Ga chiều Saint Pancras
Mnh hẹn ngy gặp lại
Ngờ đu tnh ngang tri
Ta vĩnh biệt thin thu

Th cứ trch ...
Em qun phố sương m
Th cứ trch ...
Em quay lưng vội v
Th cứ trch ...
Em lm duyn tan r
Th cứ trch ...
Tnh hai ng tại emTn Thu 01 Janvier 2018