Hoa tn v thu

Kỹ niệm lm sao xa mờ
Trong tim đ hứa tn thờ tnh xưa

Thu sang lc nắng khi mưa
n tnh người tặng sớm trưa vẫn cn
D cho nước chảy đ mn
Mang ơn th phải sắc son trong lng

Tnh nay lấy g m đong
Buồn thong qua c nhưng khng nặng nề
Chưa lần tay chạm đưa về
On chi cu ước hẹn thề trăm năm

Mặt nạ phố o hoa xm
Nhn th đẹp lắm ! ồ lầm nha anh
Thế nhn chưa biết cũng đnh
Chuyện của thin hạ chẳng phanh lm g

Em gi đu thiết tha chi
Thương hoa tn a chắc v ma thu
Heo may se sắc vi vu
Từng cnh xếp lại dập vi trong mưa

Tn Thu 30 Octobre 2017