Đại bi bạch đầu ng (Bạch đầu ng vịnh)

代悲白頭翁(白頭翁詠)

洛陽城東桃李花,
飛來飛去落誰家。
洛陽女兒好顏色,
行逢落花長歎息。
今年花落顏色改,
明年花開復誰在。
已見松柏摧為薪,
更聞桑田變成海。
古人無復洛城東,
今人還對落花風。
年年歲歲花相似,
歲歲年年人不同。
寄言全盛紅顏子,
應憐半死白頭翁。
此翁白頭真可憐,
伊昔紅顏美少年。
公子王孫芳樹下,
清歌妙舞落花前。
光祿池臺開錦繡,
將軍樓閣畫神仙。
一朝臥病無相識,
三春行樂在誰邊。
宛轉蛾眉能幾時,
須臾鶴發亂如絲。
但看古來歌舞地,
惟有黃昏鳥雀飛。

劉希夷

Đại bi bạch đầu ng (Bạch đầu ng vịnh)

Lạc Dương thnh đng đo l hoa,
Phi lai phi khứ lạc thuỳ gia.
Lạc Dương nhi nữ tnh nhan sắc,
Hnh phng lạc hoa trường thn tức.
Kim nin hoa lạc nhan sắc cải,
Minh nin hoa khai phục thuỳ tại.
Dĩ kiến tng bch tồi vi tn,
Cnh văn tang điền biến thnh hải.
Cổ nhn v phục Lạc thnh đng,
Kim nhn hon đối lạc hoa phong.
Nin nin tuế tuế hoa tương tự,
Tuế tuế nin nin nhn bất đồng.
K ngn ton thịnh hồng nhan tử,
Ưng lin bn tử bạch đầu ng.
Thử ng bạch đầu chn khả lin,
Y tch hồng nhan mỹ thiếu nin.
Cng tử vương tn phương thụ hạ,
Thanh ca diệu vũ lạc hoa tiền.
Quang lộc tr đi khai cẩm t,
Tướng qun lu cc hoạ thần tin.
Nhất triu ngoạ bệnh v tương thức,
Tam xun hnh lạc tại thuỳ bin.
Uyển chuyển nga mi năng kỷ th,
Tu du hạc pht loạn như ti.
Đn khn cổ lai ca vũ địa,
Duy hữu hong hn điểu tước phi.

Lưu Hy Di

Bản Dịch : Huyền Lm ..,

VịNH NG ĐẦU BẠC

Lạc Dương đo mận đầy hoa
Thnh đng bay lạc vo nh của ai
Lạc Dương người đẹp trang đi
Nhn hoa rơi rụng chu my xt xa
Sắc hương rồi cũng phi pha
Năm sau hoa đến ai m đợi đy
Bch tng thnh củi mục đầy
Ruộng du rồi cũng sau nầy biển xanh
Cố nhn chẳng lại đng thnh
Người nay lại đứng ngắm cnh hoa rơi
Mỗi ma hoa vẫn tuyệt vời
Cn người biến đổi hết thời sắc hương
Nhắn c gi đẹp m hường
Thương gim lo hạc tc sương cuối đời
Bạc đầu như ng my tri
Nhớ xưa lo cũng một thời thiếu nin
Vương tn cng tử mọi miền
Cng nhau ma ht dưới triền hoa rơi
o quan gấm lụa tuyệt vời
Cung phng tranh vẽ cảnh đời thần tin
Bỗng đu căn bệnh pht liền
Khng ai hay biết chi ring phận mnh
Ba năm lạc th linh đnh
My xanh mềm mại diễm tnh cn đu
Như tơ bạc trắng mi đầu
By giờ đứng ngắm cung lầu ngy xưa
Chỉ nghe tiếng sẻ bay đa
Dưới chiều vắng lặng nắng la hong hn .

***********
Nin nin tuế tuế hoa tương tự,
Tuế tuế nin nin nhn bất đồng
____
Năm năm thng thng hoa như cũ
Thng thng năm năm người đ gi