CHIỀU XUN XA NH
Sng tc: Nhật Ngn - Huy Phương

Chiều ở nơi đy chiều khng thấy khi.
Xun sang khng mai thắm pho hồng.
Sao con vẫn thấy lng ray rứt, nhớ qu nh bếp lửa chiều xun.

Nh ở nơi đy khng c ng sau.
Biết chừng qu mẹ ở nơi đu?
Từng chiều xun đến my trăm hướng, mỗi hướng lng con một nỗi sầu.

Xun sang mẹ vẫn cn chờ mi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong.
Ngọn đn chai nhỏ dầu sắp cạn, con khng về kịp để chấm dầu.
Con đu dm hẹn như người hẹn, nn mỗi xun về mỗi xt xa.

Rồi mai cau đổ dy trầu tn, mẹ rồi như bng nắng xun qua.
Mẹ ơi xun đến thm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong.
Con mơ một ngy về bn mẹ để vui bn bếp lửa giao thừa.