BẮC THANH LA

北 青 蘿

殘 陽 西 入 崦
茅 屋 訪 孤 僧
落 葉 人 何 在
寒 雲 路 幾 層
獨 敲 初 夜 磬
閑 倚 一 枝 藤
世 界 微 塵 裡
吾 寧 愛 與 憎

李 商 隱

BẮC THANH LA

Tàng dương tây nhập yêm
Mâu ốc phỏng cô tăng
Lạc diệp nhân hà tại
Hàn vân lộ cơ tằng
Độc xao sơ dạ khánh
Nhàn ỷ nhất chi đằng
Thế giới vi trần lư
Ngô ninh ái dữ tăng

Lư Thương Ẩn

Phỏng Dịch Huyền Lâm

Phía Bắc Núi Thanh La

Bóng chiều tà dương khuất
Chùa tranh viếng sư ông
Lá rơi người đâu vắng
Mây treo mây tầng không
Tiếng khánh vang cô độc
Cát đằng thả thong dong
Trần gian đầy cát bụi
Thương , ghét bận chi ḷng .

***********
Tà dương khuất núi chiều vừa tắt
Chùa tranh một mái viếng sư ông
Lá rụng đầy sân người đâu vắng
Mây giăng lạnh lẽo mấy tầng không
Tiếng khánh khua vang cơn gió động
Dây leo buông thả thảnh thơi ḷng
Nhân gian một lớp đầy cát bụi
Thương ghét thêm chi , chốn bụi hồng

*********
Bóng tà khuất ngọn núi xa
Chùa tranh đến viếng sư già đơn côi
Lá rơi người vắng đâu rồi
Mấy tầng nẻo khuất mây trời vắt ngang
Gió khua tiếng khánh rộn ràng
Dây leo một nhánh thư nhàn dựa trông
Nhân gian mờ mịt bụi hồng
Ghét thương chi nữa , để ḷng tịnh yên

*********