BẮC THANH LA

北 青 蘿

殘 陽 西 入 崦
茅 屋 訪 孤 僧
落 葉 人 何 在
寒 雲 路 幾 層
獨 敲 初 夜 磬
閑 倚 一 枝 藤
世 界 微 塵 裡
吾 寧 愛 與 憎

李 商 隱

BẮC THANH LA

Tng dương ty nhập ym
Mu ốc phỏng c tăng
Lạc diệp nhn h tại
Hn vn lộ cơ tằng
Độc xao sơ dạ khnh
Nhn ỷ nhất chi đằng
Thế giới vi trần l
Ng ninh i dữ tăng

L Thương Ẩn

Phỏng Dịch Huyền Lm

Pha Bắc Ni Thanh La

Bng chiều t dương khuất
Cha tranh viếng sư ng
L rơi người đu vắng
My treo my tầng khng
Tiếng khnh vang c độc
Ct đằng thả thong dong
Trần gian đầy ct bụi
Thương , ght bận chi lng .

***********
T dương khuất ni chiều vừa tắt
Cha tranh một mi viếng sư ng
L rụng đầy sn người đu vắng
My giăng lạnh lẽo mấy tầng khng
Tiếng khnh khua vang cơn gi động
Dy leo bung thả thảnh thơi lng
Nhn gian một lớp đầy ct bụi
Thương ght thm chi , chốn bụi hồng

*********
Bng t khuất ngọn ni xa
Cha tranh đến viếng sư gi đơn ci
L rơi người vắng đu rồi
Mấy tầng nẻo khuất my trời vắt ngang
Gi khua tiếng khnh rộn rng
Dy leo một nhnh thư nhn dựa trng
Nhn gian mờ mịt bụi hồng
Ght thương chi nữa , để lng tịnh yn

*********