Mời qu bạn thưởng thức giọng ht ti tử Diễm Trang qua nhạc phẩm Ninh Kiều em gi Cần Thơ.

Tuy khng l ca sỷ nhưng giọng hay.

Mời nghe: