Tiễn bạn Vương Thập Nhất về Nam

餞別王十一南遊

望君煙水闊,
揮手淚沾巾。
飛鳥沒何處,
青山空向人。
長江一帆遠,
落日五湖春。
誰見汀洲上,
相思愁白蘋。

劉長卿

Tiễn biệt Vương thập nhất nam du

Vọng qun yn thuỷ khot,
Huy thủ lệ trim cn.
Phi điểu một h xứ,
Thanh sơn khng hướng nhn.
Trường Giang nhất phm viễn,
Lạc nhật Ngũ Hồ xun.
Thuỳ kiến đinh chu thượng,
Tương tư sầu bạch tần.

Lưu Trường Khanh
________

Bản Phỏng Dịch Huyền Lm .

Tiễn bạn Vương Thập Nhất về Nam

Tiễn anh khi nước xa mờ
Vẫy tay khăn đẫm lệ chờ chực rơi
Chim bay khuất nẻo my trời
Ni xanh no biết phận người thin di
Trường giang một cnh buồm đi
Ngũ hồ lng lnh t huy cuối chiều
C ai thấy kẻ ci liu
Tương tư trắng xa buồn hiu bạch tần .(*)

(*) Bạch Tần 1 loại rau mu trắng bn Trung Quốc ..