Tôi đang dán hai con mắt vô cái Ti Vi để coi trận College Football th́ điện thoại reo . Tôi ngậm chiếc đũa thần ấn vào cái nút speaker th́ nghe bên kia đầu dây.
" Hi chú Tài , chú đang làm ǵ đó ? "
Đang mê man nên tôi khề khà trả lời
" Chú đang làm huấn luyện viên cho hai đội Football của đại học "
Khánh Vân tiếp tục nói
"Ở ngoài trời nắng đẹp quá ! Chú Tài có muốn ra ngoài ngồi không ?"
Tôi lại thủng thẳng trả lời
" Chú mà đi ra ngoài th́ lấy ai điều khiển trận Football đây ! "
Cô cháu nuôi cùng họ của tôi cười hihihi...
" Chút nữa cháu chạy qua thăm chú Tài nha "
Khoảng 5' sau th́ Khánh Vân đứng ngay cánh cửa cái
" Hi chú Tài , đang ngự long sàn hả ?"
Tôi trả lời
" Mấy em Mỹ nữ chưa cho Dzua đến ngai vàng th́ làm sao chú leo lên ngồi được đây khakhakha..."
Thế rồi Khánh Vân mở hộp nho ...Ôi chu choa ơi , nho to thiệt là to . Tôi mới nói :
" Cháu đem cỡ này làm sao mà chú nuốt cho hết "
Rồi hai chú cháu t́nh tang nói chuyện không đầu không đuôi , chỉ nghe tiếng cười là cũng đă đủ rồi.
Đúng 4 giờ th́ Mỹ nữ đi vào pḥng. Khánh Vân hiểu ư .
" Thôi cháu đi về nha . Lần sau gặp lại "
Trước khi đi c̣n ngó lại cười hềhềhề
" Bái bai chú Tài "
Sau khi cô cháu của tôi rời khỏi cánh cửa cái th́ trong đầu tôi cũng ngạc nhiên với mấy câu của Khánh Vân đă để lại
" Lúc cháu CHẠY qua "
" Thôi cháu Đi về "
" Rồi lại BÁI...mới chịu BAI "
Tôi cứ thắc mắc cả tuần nay mới biết hy vọng cô cháu của tôi trả lời giùm những chữ KỲ LẠ này
Ư... khoan đă ...chưa hết . Khánh Vân ơi " Chú Tài chỉ có một mà sao Khánh Vân lại nói " HAI CHÚ TÀI " .


( 20/09/15 )