Trường Tương Tư

長相思

落花落葉落紛紛,
盡日思君不見君。
腸欲斷兮腸欲斷,
淚珠痕上更添痕。
我有一寸心,
無人共我說。
願風吹散雲,
訴與天邊月。
攜琴上高樓,
樓高月花滿。
相思未必終,
淚滴琴玄斷。
人道湘江深,
未抵相思畔。
江深終有底,
相思無邊岸。
我在湘江頭,
君在湘江尾。
相思不相見,
同飲湘江水。
夢魂飛不到,
所欠唯一死。
入我相思門,
知我相思苦。
長相思兮長相思,
長相思兮無盡極。
早知如此罫人心,
迴不當初莫相識。

梁意娘

Trường tương tư

Lạc hoa lạc diệp lạc phn phn,
Tận nhật tư qun bất kiến qun.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ chu ngn thượng cnh thim ngn.

Ng hữu nhất thốn tm,
V nhn cộng ng thuyết.
Nguyện phong xuy tn vn,
Tố dữ thin bin nguyệt.

Huề cầm thượng cao lu,
Lu cao nguyệt hoa mn.
Tương tư vị tất chung,
Lệ trch cầm huyền đoạn.

Nhn đạo Tương giang thm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thm chung hữu để,
Tương tư v bin ngạn.

Ng tại Tương giang đầu,
Qun tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.
Mộng hồn phi bất đo,

Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ng tương tư mn,
Tri ng tương tư khổ.
Trường tương tư hề, trường tương tư,

Trường tương tư hề, v tận cực.
Tảo tri như thử quải nhn tm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.

Lương Nương
________
Trong "Tnh sử" c chp như sau: vo triều nh Chu đời Ngũ Qu (Ngũ Đại), c người con gi của Lương Tiu Hồ tn Nương, cng với L Sinh l họ hng con c con cậu. L Sinh thường qua lại rất nhiều. Nhn ngy trung thu ngắm trăng, ngầm hẹn ước với Nương, lưu luyến khng rời. Sự việc lu ngy lộ ra, Tiu Hồ nổi giận, ngăn cấm hai người gặp nhau. Gặp ngy trời thu, Nương viết bi thơ ny ...
Sng Tương cn c tn l Tiu Tương v c ngọn Tiu Thủy pht nguồn ở Hải Dương sơn trn bắc bộ tỉnh Qung Ty Trung Quốc , chảy ngang thnh Linh Lăng , Trường Sa tỉnh Hồ Nam ngọn sng Tiu l 1 nhnh của sng Tương . Lương Nương sống vo thời Hậu Chu ) Ngũ Đại ) Trước thời thơ Đường thịnh hnh , C được 2 bi thơ Trường Tương Tư 長相思 v Thuật Hoi 述懷 Nhưng chỉ c bi thơ Trường Tương Tư nỗi tiếng m thi .

Huyền Lm , theo Điển hay Tch Lạ
________

Bản Phỏng Dịch Huyền Lm.
Trường Tương Tư

Hoa rơi l rụng tơi bời rụng
Lng nhớ người sao chẳng thấy người
Đứt ruột từng ngy lng ruột đứt
Lệ buồn chảy mi lệ thm rơi .

C một nỗi lng ring
Biết cng ai by tỏ
Muốn nhờ gi my đưa
Đến trăng giải nỗi niềm

m đn ln lầu cao
Nhn trăng tỏa đm thanh
Đn đứt dy lệ nhỏ
Tương tư khc chẳng thnh

Người bảo sng Tương su
Sao bằng sầu Tương Tư
Sng Tương cn c đy
Tương tư kh đo lường

Chng ở đầu sng Tương
Thiếp th tận cuối sng
Nhớ nhau m khng gặp
D uống nước chung ging

Thả hồn bay khng đến
Chỉ c chết gặp nhau
Ai vo Tương Tư số
Mới biết khổ l bao

Tương tư mi Tương tư hoi
Khng thể dứt tương tư
Nếu xưa m biết thế
Th đừng c quen nhau .
________

Hoa rơi l rụng ngập trời
Nhớ người chẳng thấy dng người nơi đu
Lng đau đứt ruột tnh sầu
Lệ rơi ướt đẫm khăn mầu lệ rơi

Biết ai để ngỏ đi lời
Niềm ring khoắc khoải buồn rơi nỗi lng
Mượn my gi thổi bềnh bồng
Đến cng chị Nguyệt tm đồng với nhau

Đn m ln tận lầu cao
NHn xem bng Nguyệt trải mầu thnh thang
Tương Tư khc dạo chưa tn
Lệ rơi l ch cung đn đứt dy

Sng Tương su lắm ai by
Sao bằng su thẳm tnh nầy nhớ thương
Sng su cn thể đo lường
Tương Tư chẳng bến đời thường kh mong

Chng th tận chốn đầu sng
Thiếp nơi cuối bi cng ging sng Tương
Nhớ nhau khng gặp lng buồn
Uống chung cng một cội nguồn m xa

Mộng hồn thả qu bao la
Nhưng khng đến được chỉ l chết thi
Lỡ sa vo chữ yu rồi
Mới hay nỗi khổ một trời Tương Tư

Tương Tư buồn , nhớ Tương Tư
Ko di thm mi bao chừ hết đy
Nếu xưa biết chịu cảnh nầy
Gặp nhau chi để lng đầy Tương Tư .