Trường Tương Tư

長相思

落花落葉落紛紛,
盡日思君不見君。
腸欲斷兮腸欲斷,
淚珠痕上更添痕。
我有一寸心,
無人共我說。
願風吹散雲,
訴與天邊月。
攜琴上高樓,
樓高月花滿。
相思未必終,
淚滴琴玄斷。
人道湘江深,
未抵相思畔。
江深終有底,
相思無邊岸。
我在湘江頭,
君在湘江尾。
相思不相見,
同飲湘江水。
夢魂飛不到,
所欠唯一死。
入我相思門,
知我相思苦。
長相思兮長相思,
長相思兮無盡極。
早知如此罫人心,
迴不當初莫相識。

梁意娘

Trường tương tư

Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

Ngă hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngă thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt.

Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu cao nguyệt hoa măn.
Tương tư vị tất chung,
Lệ trích cầm huyền đoạn.

Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.

Ngă tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.
Mộng hồn phi bất đáo,

Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngă tương tư môn,
Tri ngă tương tư khổ.
Trường tương tư hề, trường tương tư,

Trường tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.

Lương Ư Nương
________
Trong "T́nh sử" có chép như sau: vào triều nhà Chu đời Ngũ Quư (Ngũ Đại), có người con gái của Lương Tiêu Hồ tên Ư Nương, cùng với Lư Sinh là họ hàng con cô con cậu. Lư Sinh thường qua lại rất nhiều. Nhân ngày trung thu ngắm trăng, ngầm hẹn ước với Ư Nương, lưu luyến không rời. Sự việc lâu ngày lộ ra, Tiêu Hồ nổi giận, ngăn cấm hai người gặp nhau. Gặp ngày trời thu, Ư Nương viết bài thơ này ...
Sông Tương c̣n có tên là Tiêu Tương v́ có ngọn Tiêu Thủy phát nguồn ở Hải Dương sơn trên bắc bộ tỉnh Quăng Tây Trung Quốc , chảy ngang thành Linh Lăng , Trường Sa tỉnh Hồ Nam ngọn sông Tiêu là 1 nhánh của sông Tương . Lương Ư Nương sống vào thời Hậu Chu ) Ngũ Đại ) Trước thời thơ Đường thịnh hành , Có được 2 bài thơ Trường Tương Tư 長相思 và Thuật Hoài 述懷 Nhưng chỉ có bài thơ Trường Tương Tư nỗi tiếng mà thôi .

Huyền Lâm , theo Điển hay Tích Lạ
________

Bản Phỏng Dịch Huyền Lâm.
Trường Tương Tư

Hoa rơi lá rụng tơi bời rụng
Ḷng nhớ người sao chẳng thấy người
Đứt ruột từng ngày ḷng ruột đứt
Lệ buồn chảy măi lệ thêm rơi .

Có một nỗi ḷng riêng
Biết cùng ai bày tỏ
Muốn nhờ gió mây đưa
Đến trăng giải nỗi niềm

Ôm đàn lên lầu cao
Nh́n trăng tỏa đêm thanh
Đàn đứt dây lệ nhỏ
Tương tư khúc chẳng thành

Người bảo sông Tương sâu
Sao bằng sầu Tương Tư
Sông Tương c̣n có đáy
Tương tư khó đo lường

Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp th́ tận cuối sông
Nhớ nhau mà không gặp
Dù uống nước chung gịng

Thả hồn bay không đến
Chỉ có chết gặp nhau
Ai vào Tương Tư số
Mới biết khổ là bao

Tương tư măi Tương tư hoài
Không thể dứt tương tư
Nếu xưa mà biết thế
Thà đừng có quen nhau .
________

Hoa rơi lá rụng ngập trời
Nhớ người chẳng thấy dáng người nơi đâu
Ḷng đau đứt ruột t́nh sầu
Lệ rơi ướt đẫm khăn mầu lệ rơi

Biết ai để ngỏ đôi lời
Niềm riêng khoắc khoải buồn rơi nỗi ḷng
Mượn mây gió thổi bềnh bồng
Đến cùng chị Nguyệt tâm đồng với nhau

Đàn ôm lên tận lầu cao
NH́n xem bóng Nguyệt trải mầu thênh thang
Tương Tư khúc dạo chưa tàn
Lệ rơi lă chă cung đàn đứt dây

Sông Tương sâu lắm ai bày
Sao bằng sâu thẳm t́nh nầy nhớ thương
Sông sâu c̣n thể đo lường
Tương Tư chẳng bến đời thường khó mong

Chàng th́ tận chốn đầu sông
Thiếp nơi cuối băi cùng gịng sông Tương
Nhớ nhau không gặp ḷng buồn
Uống chung cùng một cội nguồn mà xa

Mộng hồn thả quá bao la
Nhưng không đến được chỉ là chết thôi
Lỡ sa vào chữ yêu rồi
Mới hay nỗi khổ một trời Tương Tư

Tương Tư buồn , nhớ Tương Tư
Kéo dài thêm măi bao chừ hết đây
Nếu xưa biết chịu cảnh nầy
Gặp nhau chi để ḷng đầy Tương Tư .