Page 2 of 18 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 172

Thread: Thảo lư

 1. #11
  Trang Chủ hoason's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Location
  Hu Kỳ Hong Hoa Trang
  Posts
  392
  Kiếp Người

  Kiếp người mau tợ gi bay qua
  Mới sớm tuổi xanh xế đ gi
  Mi tc phong trần pha trắng bạc
  Tấm thn ct bụi sẩm mu da
  Mắt mờ quờ quạng i !lao nhọc
  Tai điếc ngng nghe khổ! dữ a
  Mấy chục năm trường tranh với đoạt
  Giờ đy chn dưới lớp sương nha

  Cỏ Dại

  Ngy nao giả biệt giữa sương nha
  R nt phương trời khch hận đa
  Đệ mi tm huynh trong kỷ niệm
  Huynh th lạc đệ giữa phong ba
  Năm năm thng thng khng xa nữa
  Thng thng năm năm hết khổ a!
  Mỗi sng tụ về trn đỉnh ni
  Giờ đy vườn cũ lại khai hoa

  Hoa Sơn


  Giờ đy vườn cũ lại khai hoa
  Nắn phm so dy ht khc ca
  Đỉnh thượng chiều chiều nhm chn rượu
  Non cao sng sng thưởng chung tr
  Hn quyn n lại niềm vui cũ
  Tm sự khơi về kỷ niệm qua
  Thắm tha ci lng huynh với đệ
  Nhn xem thế thi miệng cười xa

  Cỏ Dại

  Từ khi Hoa lo miệng cười xo
  Vang vọng đất trời đến chốn xa
  Đ thỉnh Chơn huynh quay lại ni
  Lm cho gi ngựa trở về nh
  Mun ngn hải l huynh rời đệ
  Chỉ một nụ cười bạn gặp ta
  Tiểu đệ rt đầy ba chn nghĩa
  Nửa đời tam hiệp phc như l ....

  Trần Dũ

 2. #12
  Trang Chủ hoason's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Location
  Hu Kỳ Hong Hoa Trang
  Posts
  392
  Bắc Kiều Phong

  Anh hng ci thế bắc Kiều phong
  Xưng b giang hồ chưởng ging long
  Kh khi liệt oanh trang tuấn kiệt
  Hin ngang vng vẫy khắp ty đng
  Ty quyền nghing ng đầy uy lực
  Gậy trc quơ ngang tợ gi ging
  Khất ci hiệp hnh ph chnh nghĩa
  Lưng mang nữa gnh nữ nhi hồng

  Cỏ Dại

  Anh hng bản sắc chỉ Kiều Phong
  Đi đứng ung dung dưới nhật hồng
  Hảo hn gip đời bnh cuộc chiến
  Trượng phu lo nghĩa trọn thu đng
  Một tn một m xoay tnh thế
  Một chưởng một quyền qut bo ging
  n on tnh th lun định r
  Nhn thần tnh kh xuất thin long .

  Trần Dũ

  Anh hng ci thế chỉ Kiều Phong
  Uy vũ mun đời xứng mnh long
  Một chưởng thần oai xua bo tp
  Nữa luồng chnh kh lấp cuồng ging
  Hiền Trang hiệp nghĩa qun nguy kh
  Phụ tử n tnh mặc gi đng
  Giải on hi sinh v b tnh
  Anh hng ci thế chỉ Kiều Phong

  Hoa Sơn

  Anh hng ci thế chỉ Kiều Phong
  Bang chủ khất hnh danh lợi khng
  Vị quốc đem thn ngăn lửa đạn
  V dn lấy mạng hứng tn đồng
  Ra tay nương nhẹ nng người yếu
  Hạ thủ lưu tnh giữ lẽ cng
  Hồ thỉ rượu bầu lưng tuấn m
  Hn vi m thỏa ch tang bồng .

  Cỏ Dại

 3. #13
  Trang Chủ hoason's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Location
  Hu Kỳ Hong Hoa Trang
  Posts
  392


  Hoa Sơn tuyệt đỉnh chốn nhn gian
  Thẳng tắp non cao giữa bạc ngn
  Tung cnh chim Bằng theo gi lướt
  Khai tm m khch ph sương tan
  My giăng nh rọi ngang sườn ni
  Vượn h rồng gầm dội cốc hang
  L-Dũ một thời tu đắc đạo
  Tiếng cười vang vọng khắp giang san.

  Hoa Sơn

  Tam Lo Thiền Hnh

  Khc g tin ở ci trần gian
  Đỉnh thượng tiu dao lướt gi ngn
  L- Dũ -Hoa Sơn, cng thưởng nguyệt
  Cầm kỳ thi họa ngắm my tan
  Rồng nghe đp xuống nằm đầu ni
  Cọp thấy ra ngồi trước miệng hang
  Tam lo thiền hnh thng lẽ đạo
  Khơi lng dng tri khắp quan san

  Cỏ Dại

  Ni Hoa mỹ cảnh nhất dương gian
  Dung hợp đ my trải sắc ngn
  Thượng đỉnh một lần xem khi quyện
  Trong lng my trắng vẫn chưa tan
  Nghe như tm thi v hnh thể
  Khng vấn khng nghi chẳng hỏi han
  Trước bức tranh thiền thin địa tạo
  Tiếng đời gọi đ đỉnh Hoa san .

  Trần Dũ

 4. #14
  Trang Chủ hoason's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Location
  Hu Kỳ Hong Hoa Trang
  Posts
  392
  CỜ TIN

  Bi cuộc cờ trn tuyệt đỉnh thin
  Hai qun xanh đỏ trận dn liền
  Hoa Sơn tung pho giăng ngang dọc
  Cỏ Dại ra xe giữ chốt bin
  M "Sơn "đ xuống cng thnh hậu
  Sĩ "Cỏ" chỏi ln ng mặt tiền
  Tiến thai lưỡng binh hồi bất bại
  Cụng ly huynh đệ giải ha nguyn

  Cỏ Dại


  Nước cờ huynh trưởng đng cờ thin
  Phải kiếm lo Hoa giải trận liền
  Nhị chốt giao đầu nan qu ải
  Song sư kẹt m kh rời bin
  Qun xanh dụng kế hồi cung hậu
  Pho đỏ nghi binh nhập cửa tiền
  Thế cuộc chng chnh khng thắng bại
  Đnh chờ trang chủ hỏi căn nguyn .

  Trần Dũ

  Thế cuộc xoay vần khắp ci thin
  Hoa san tam lo xuất chiu liền
  Pho đầu m đội xa đm thẳng
  M thoi pho giăng tượng dạt bin
  Chốt đỏ mon men hng chiếu hậu
  Sĩ xanh luồn lch thủ ngăn tiền
  Tr thơm đi khch Trần Hoa Cỏ
  Chn vạc tam kỳ tnh gic nguyn

  Hoa Sơn

 5. #15
  Trang Chủ hoason's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Location
  Hu Kỳ Hong Hoa Trang
  Posts
  392
  My ngn bạt gi
  Vời vợi non cao tin cảnh mời
  Ung dung my trắng lững lơ tri
  Thng reo thc đổ xuyn hang động
  Chim ht hoa thơm ngt ni đồi
  Đỉnh thượng một ng cu khi tuyết
  Lưng trời hai lo ngắm trần đời
  An nhin tự tại vui kỳ đạo
  Chiếu tướng cng nhau một trận cười


  Hoa Sơn


  C rượu c tranh đệ knh mời
  Đứng trn phm đ ngỡ my tri
  Chợt cơn gi lạnh xuyn qua o
  Tưởng sợi ru xanh rớt xuống đồi
  Tiếu ngạo đi cu rơi chn tửu
  Khi hi một trận nhiễu tr đời
  Kh kh kh kh nghe cn kh
  Nhị vị lo ca hy thử cười .


  Trần Dũ

  C tranh c rượu khỏi cần mời
  Lo Cỏ đến liền chẳng đợi tri
  Huynh đệ tnh thm dầu xuống ni
  Anh em nghĩa trọng dẩu ln đồi
  Tam ng đối ẩm cờ tương tửu
  Vạn sự dai do mặc cuộc đời
  Ty ly cầm qun đi t l
  Thắng thua cũng được trận vui cười

  Cỏ Dại

 6. #16
  Trang Chủ hoason's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Location
  Hu Kỳ Hong Hoa Trang
  Posts
  392
  Mơ Tranh  Một lo ngồi cu hai đnh cờ
  Trời xanh my trắng đẹp nn thơ
  Rừng cy thẳng tắp sương che khuất
  Vch đ cheo leo khi phủ mờ
  Bầy vượn chuyền dy vang tiếng h
  Đn chim vỗ cnh ht vu vơ
  Nhn tranh thưởng thức cười khoan khoi
  Chợt tỉnh th ra trong giấc mơ

  Cỏ Dại


  Hoa Cỏ bn khe giải cuộc cờ
  Lo Trần ma bt vẽ tranh mơ
  Phết ngang sườn ni thnh my trắng
  Chấm dọc đường bin ha sương mờ
  Non nước mnh mng ha khc nhạc
  Đệ huynh thắm thiết gữi vần thơ
  Giang sơn như họa say thi khch
  Cờ ph xong rồi ht vẫn vơ

  Hoa Sơn

  Cờ ph xong rồi ht vẫn vơ
  Ngắm tranh nghe nhạc họa thi thơ
  Cỏ Hoa tng thưởng đường sơn nt
  Trần Dũ mừng vui tưởng ngủ mơ
  Hng vỹ ni rừng t đậm đậm
  Phất phơ my gi vẽ mờ mờ
  Kh khen tam đệ hoa tay kho
  Nhị lo m tranh bỏ vn cờ

  Cỏ Dại

  VUNG BT

  Ci hạc bấy lu một cuộc cờ
  Nửa như tin cảnh nửa như thơ
  Kẻ m cu c ngồi yn lặng
  Người mải cầm qun nghĩ vẩn vơ
  My bạc lang thang về xứ mộng
  Gi ngn vi vt thổi trời mơ
  Sao như họa sỹ đang vung bt
  Để chốn non cao phủ khi mờ…

  Hoa Dại

  Ka chốn non cao khi phủ mờ
  Yn h lơ lững bng nng thơ
  My trời trăng nước mong say họa
  Danh vọng tiền ti chẳng dm mơ
  Bằng hữu tựu tề xa tẻ nhạt
  Sơn Trang đy đ hết bơ vơ
  Chiều chiều ln đỉnh Hoa san ấy
  Ngắm lo v vi giải thế cờ

  Hoa Sơn

  Cảm ơn Hoa Dại họa vần thơ
  Knh thỉnh vo đy luận cuộc cờ
  Trọng nghĩa khinh ti vi bạn lữ
  Tm giao bằng hữu dệt trời mơ
  Non cao rượu tứ hương thơm ngt
  Đỉnh thượng tr tam khi tỏa mờ
  Tin cảnh bồng lai ư tại thế
  Thư nhn qun hết chuyện vu vơ

  Cỏ Dại

 7. #17
  Trang Chủ hoason's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Location
  Hu Kỳ Hong Hoa Trang
  Posts
  392


  Bất chợt mu son ho cảnh nầy
  V cầu v cũng ra đy
  Đưa tay hạ bt tm khng cảnh
  Giọt mực rơi vo hiện sắc my
  Một vết như nhin xem lạ mắt
  Động nguồn tm thức vẽ theo ngay
  Từng đường thẳng vẹo ta no định
  Nt c rồi khng thật th thay.

  Trần Dũ
  ******

  Phong cảnh thin nhin đẹp thế nầy!
  Năm xưa Trang tử cũng qua đy
  V tm chợt đến cng trăng nước
  Quy tử lại về với gi my
  Siu thot bt mao v thức ấy!
  Tự nhin bức họa nhập thần ngay!
  Ta cng huynh đệ xui qu cũ
  Tung cnh chim Bằng vui th thay!

  Hoa Sơn
  ******

  C một đường trn tự hoạ nầy
  Đưa huynh cng đệ trở về đy
  V ngn v tự ngờ sương khi
  Ẩn ngữ ẩn từ ở nt my
  Bt php tuỳ duyn chừng hữu l
  m dương huyền b mở ra ngay
  Sắc trần hiển thị từ tranh đ
  Lẩn quẩn ci vng quả diệu thay.

  Trần Dũ
  *****

  Ai đưa tin cảnh đến nơi ny
  C phải Bồng Lai ở chốn đy?
  Tr thả hữu tnh vui gi nước
  Lng say v nghĩ giỡn trời my
  Nhập thiền thần bt tm khai ngộ
  Thot cảnh diệu hnh đạo mở ngay
  Một pht tiu dao như mi mi
  Ci trần tung cnh gi từ ngay!
  Hoa Dại

  *****
  Cảnh cũ qu xưa ở chốn nầy
  Bấy lu hằng muốn trở về đy
  Non bồng thả tr ha tinh t
  Nước nhược đưa hồn quyện gi my
  Tự tại trần duyn theo ng chnh
  Thong dong nhẹ bước thẳng đường ngay
  Xem tranh l đạo cng thm thy
  Bức họa v cầu qu lắm thay!

  Cỏ Dại
  *****

 8. #18
  Trang Chủ hoason's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Location
  Hu Kỳ Hong Hoa Trang
  Posts
  392
  MộT Mnh Ta

  Thin sơn thượng đỉnh một mnh ta
  Ngắm cảnh non sng ngắm hải h
  Như chốn non bồng vui tự tại
  Dường nơi tin giới ngự lin hoa
  Gi my hợp hồn bay bổng
  Trăng nước hữu tnh đến ci xa
  Giy pht thư nhn d mộng mị
  Cn hơn vạn kỷ ở ta b

  Cỏ Dại


  Lo trưởng ngồi my sướng qu ta
  Ung dung lo ngắm khắp sơn h
  V tư vuốt nhẹ chm ru bạc
  Sảng khoi ngn cao tiếng ht xa
  Vắt vẻo trn vai bầu rượu cc
  Du dương trước gi khc tỳ b
  Tnh tnh tang tnh tnh huynh đệ
  Ta đến đy rồi bớ... Dũ -Hoa .

  Trần Dũ

  Bch động lu nay vắng lo Hoa
  Cũng v tất bật ci ta b
  Thn trai đất Bắc xui phương viễn
  V ngựa trời Nam ngược chốn xa
  Xứ lạ may cn thơ với rượu
  Tha phương vui c bạn cng ta
  Mong ngy tri ngộ tnh huynh đệ
  Cạn hết trăm cn rượu Lưỡng H

  Hoa Sơn

  Tri m cch mặt bởi sơn h
  Nhưng cảm tnh lun nặng với ta
  Một chữ thm giao nguyền c Dũ
  Nữa cu kết nghĩa hứa cng Hoa
  Thnh lng gởi đến người lưu xứ
  Thật dạ trao về kẻ ở xa
  Chung rượu vườn đo tam kiệt thệ
  Đất trời minh chứng giữa sa b

  Cỏ Dại

 9. #19
  Trang Chủ hoason's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Location
  Hu Kỳ Hong Hoa Trang
  Posts
  392


  Mộng mộng lc bnh minh
  Say say họa nhập hnh
  Lng lng men rượu đắng
  Lng lng nt trời xinh
  Tiếng thc ru huyền diệu
  Vầng dương trải sắc thinh
  Hiu hiu cơn gi thoảng
  My trắng lẻn qua mnh

  Trần Dũ

  Vượt khỏi cảnh u minh
  Lướt qua những ảo hnh
  Soi tm mun nh rạng
  Chợt ha vạn my xinh
  Nhn thc hoi tun đổ
  Khiến ta phải lặng thinh
  Một trời tiu dao qu!
  Chợt pht giy qun mnh

  Hoa Sơn

  Ngồi trn đỉnh quang minh
  Trần Dũ vẽ bức hnh
  Mời nhị huynh thưởng thức
  Cng say giữa non xinh
  Hoa Sơn vang cu ht
  Cỏ Dại phụ m thinh
  Ghềnh thc reo suối nhạc
  Ha vui với chng mnh

  Cỏ Dại

 10. #20
  Trang Chủ hoason's Avatar
  Join Date
  Mar 2014
  Location
  Hu Kỳ Hong Hoa Trang
  Posts
  392


  Lạc bt tận trời cao
  La my xuống đy ho
  Đưa tm người thượng đỉnh
  Mượn cnh hạc mời sao
  Chọc chọc chn thần ni
  Nghing nghing chn rượu đo
  Tam nhn cười kh kh
  Chấn động cửa nam To

  Trần Dũ

  Xuyn vt vạn tầng cao
  Thuận theo cc quẻ ho
  Đất trời ha nhất thể
  Trăng lưỡi với ba sao
  Ngất ngưỡng vầng my trắng
  Ng nghing chung tửu đo
  Tứ thơ v thảo bt
  Rung chuyển Tam Thin To

  Hoa Sơn

  tưởng ngt ngn cao
  Tm tư tri mặt ho
  Vượt xa tam thế giới
  Bao phủ vạn v sao
  My trắng len ngọn trc
  Trời xanh rọi cnh đo
  Bt thần tam lo hạ
  M mẩn tin cung to

  Cỏ Dại

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •