Quote Originally Posted by SongNhi View Post
.


Huynh PD, phải cái cy đó nó ra hoa gíng dz̀y hng? Này sn chụp hm t́t bn nhà ở Vn
Hihihi..... Đng ri SNhi , cm ơn bạn mnh nhe