Sao lại c ch khỉ v ch ch thng minh dễ thương đến như vậy chứ !
Thn mến mời cc bạn v cc anh chị em cng xem nh :